Thái Nguyên, Cao Bằng, Bình Thuận, Bắc Giang được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất

Cụ thể, Phó Thủ tướng chấp thuận UBND tỉnh Thái Nguyên chuyển mục đích sử dụng 217,42 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương; Dự án Cụm công nghiệp Tân Phú 1, 2 và Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc.

Với tỉnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng chấp thuận quyết định chuyển mục đích sử dụng 11,4 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Phát triển đô thị số 3A.

Phó Thủ tướng chấp thuận tỉnh Bình Thuận chuyển mục đích sử dụng 36,67 ha đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2.

Thái Nguyên, Cao Bằng, Bình Thuận, Bắc Giang được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất
Thái Nguyên, Cao Bằng, Bình Thuận, Bắc Giang được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất. Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng chấp thuận tỉnh Bắc Giang chuyển mục đích sử dụng 21 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu đô thị số 3, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND 4 tỉnh trên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định thực hiện dự án và việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai; thực hiện việc giao đất, cho thuế đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện dự án bảo đảm đúng thẩm quyền, thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật đất đai cũng như quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Khu công nghiệp Đồng Vàng được 2 "đại gia" xứ Thanh rót vốn hơn 2.400 tỷ đồng

Ngày 18/3/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký ban hành Quyết định số 362/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu Công nghiệp Đồng Vàng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, dự án được triển khai tại xã Tân Trường, xã Phú Lâm và xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (thuộc một phần phân khu công nghiệp số 15 - Khu Kinh tế Nghi Sơn) với quy mô 491,9 ha và tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng, do Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát làm chủ đầu tư.

Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát là doanh nghiệp do anh em Trịnh Văn Hiệu và Trịnh Xuân Nghiệm làm chủ. Cả 2 từng là cán bộ lãnh đạo tại Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC Thanh Hóa) với các chức danh trưởng ban kiểm soát và thành viên HĐQT. Doanh nghiệp này khá có tiếng tại Thanh Hóa với khả năng thâu tóm nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh.

Anh Phát được thành lập từ tháng 6/2005 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Anh Phát. Sau 11 năm hoạt động, đến tháng 4/2016 công ty này đã tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập gồm: ông Trịnh Xuân Nghiệm góp 350 tỷ đồng, bà Đào Ngọc Dung (vợ ông Nghiệm) góp 100 tỷ đồng và ông Trịnh Văn Hiệu góp 50 tỷ đồng.

KCN Đồng Vàng được triển khai tại xã Tân Trường, xã Phú Lâm và xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có quy mô 491,9 ha. Ảnh minh họa
KCN Đồng Vàng được triển khai tại xã Tân Trường, xã Phú Lâm và xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có quy mô 491,9 ha. Ảnh minh họa

Dự án sẽ được triển khai không quá 48 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 18/3/2022.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng sản xuất sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, quy định khác của pháp luật có liên quan và dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; giữ nguyên hiện trạng toàn bộ đất rừng tự nhiên trong khu vực thực hiện dự án, không tính phần diện tích này vào phần diện tích đất cây xanh của dự án.

Nhà đầu tư có trách nhiệm ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; thực hiện nghĩa vụ về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Luật Lâm nghiệp; nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp, quản lý, sử dụng đất trồng lúa; chịu trách nhiệm đảm bảo việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng rừng sản xuất, đất trồng lúa trong chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trồng rừng, đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp được Chính phủ cho phép tại Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 9/5/2018…

Vân Đồn cho phép tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trở lại

Theo lãnh đạo huyện Vân Đồn, để giải quyết nhu cầu về việc tách thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện theo quy định pháp luật và đúng theo các chỉ đạo UBND tỉnh, đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, xây dựng đất đai, đảm bảo thống nhất, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, xây dựng khu đô thị, phát triển nhà ở, UBND huyện Vân Đồn cho ý kiến chỉ đạo về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính.

Cụ thể, UBND huyện giao Trung tâm hành chính công huyện thực hiện tiếp nhận các hồ sơ đăng ký thủ tục tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện kể từ ngày 17/3.

Trung tâm cũng tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa đối với thửa đất nông thôn, đất ở đô thị (thửa đất sau khi tách đã có đất ở) tại các khu vực theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt là đất ở hiện trạng.

Việc xử lý đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm hành chính công huyện cũng được giao tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ tách thửa đất thuộc nhóm đất ở nông nghiệp là đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản trong cùng thửa đất có nhà ở.

Đồng thời, UBND huyện Vân Đồn cũng giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện các quy trình, thẩm định, trình duyệt hồ sơ theo các quy định pháp luật; Rà soát, công bố các khu vực đủ điều kiện thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa trên địa bàn huyện.

Phòng Kinh tế - hạ tầng khẩn trương tham mưu UBND huyện ban hành quy chế, quy định quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan tại các khu đô thị, khu vực nông thôn chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được phê duyệt để làm căn cứ UBND huyện giải quyết việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.

Trước đó, tại Văn bản số 9700 ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh có nội dung chỉ đạo UBND huyện Vân Đồn thực hiện một số giải pháp, nhằm tăng cường quản lý đất đai, quản lý thị trường BĐS trên địa bàn huyện.

Văn bản có nội dung: "UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc UBND huyện Vân Đồn tạm dừng việc tách thửa đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Vân Đồn cho đến khi quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn… được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy hoạch thành phần triển khai thực hiện được phê duyệt".

Bình Dương: Căn hộ tại The Gemini có giá từ 2,7 tỷ đồng

The Gemini là tòa tháp căn hộ tọa lạc tại mặt tiền QL 13, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Căn hộ The Gemini sở hữu 2 mặt tiền với một mặt là đại lộ - tài chính - thương mại - dịch vụ, mặt còn lại tiếp giáp trực tiếp đường trục ven kênh phía sau dự án.

Căn hộ The Gemini là tòa tháp thuộc dự án Astral City có tổng diện tích đất là 37.343,8 m2.

Các sản phẩm thuộc căn hộ The Gemini được thiết kế đa dạng với nhiều phong cách khác nhau. Với căn hộ 1 phòng ngủ có diện tích từ 38,34 m2 – 52,17 m2, căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích từ 56,20 – 62,16 m2 và các căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích từ 68,12 – 80,85 m2.

Thiết kế căn hộ điển hình tại The Gemini
Thiết kế căn hộ điển hình tại The Gemini

Dự án sở hữu 1,7 ha cảnh quan với các tiện ích nội khu như: dòng suối nhiệt đới dài gần 300 m, bố trí dọc 2 bên là những con phố với chuỗi boutique shophouse, tiệm hoa, tiệm trà, chuỗi cửa hàng thời trang trong khuôn viên công viên. Cùng với không gian resort trên không ở tầng 20 với chuỗi vườn thiền, vườn yoga kết hợp sky bar, BBQ và hồ bơi chân mây ở độ cao 100 m.

Chủ đầu tư dự án Căn hộ The Gemini là Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn – KL (thuộc Phát Đạt Corporation), Tập đoàn Danh Khôi là đơn vị hợp tác đầu tư và DKRA Vietnam là tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án giới thiệu ra thị trường.

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bình Thuận, Bắc Giang, Bản tin bất động sản 19/3, Khu công nghiệp Đồng Vàng, Thanh Hóa, hơn 2.4000 tỷ, 2 đại gia xứ Thanh, Vân Đồn, Phân lô bán nền, The Gemeni