Thông báo kết luận số 964/TB-TTr của Thanh tra tỉnh Cao Bằng về việc thanh tra Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản đã chỉ ra một số vấn đề.

Theo Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng đã bỏ quên những nguyên tắc được quy định tại các thông tư của Bộ Xây dựng về chi phí quản lý và chưa hiểu đầy đủ các công việc tác nghiệp quản lý công trình XDCB của ban quản lý. Ảnh một góc TP Cao Bằng
Theo Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng đã bỏ quên những nguyên tắc được quy định tại các thông tư của Bộ Xây dựng về chi phí quản lý và chưa hiểu đầy đủ các công việc tác nghiệp quản lý công trình XDCB của ban quản lý. Ảnh một góc thành phố Cao Bằng.

Theo đó, các công trình cơ bản: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng đã thực hiện các bước đầu tư theo quy định, thi công đạt thiết kế, phát huy mục đích đầu tư, góp phần tạo nên hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thuận lợi và hiệu quả, trong đó có một số công trình hoàn thành kịp thời chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX và tạo điểm nhấn về cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp… (Công trình Xây dựng hồ Khuổi Khoán, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An; Trụ sở làm việc Khối cơ quan Đoàn thể tỉnh Cao Bằng (Khối 3); Cải tạo, sửa chữa Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng); có nhiều công trình thi công nơi vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp và có dự án trải dài qua nhiều địa bàn, phân tán nhỏ lẻ, công tác giải phóng mặt bằng khó khăn, nguồn vốn hạn chế và chưa kịp thời, chính sách thay đổi (đơn giá xây lắp giảm do chi phí nhân công giảm), giá vật liệu biến động, vận chuyển vật liệu khó khăn, có công trình đặc thù thực hiện lần đầu… nhưng Chủ đầu tư và các đơn vị thực hiện tích cực triển khai; quyết định đầu tư nơi cần thiết, thiết kế công năng đã dự báo bám sát tình hình thực tế địa phương (đầu tư đúng và trúng); công nợ không tồn đọng, không thanh toán vượt khối lượng thực hiện;

Tuy nhiên, tại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng vẫn tồn tại một số vấn đề, cụ thể gồm:

Chứng từ chi quản lý qua các năm về mục đích chưa phản ánh rõ theo hướng dẫn của các thông tư của Bộ Xây dựng; Kế toán của Ban quản lý nắm bắt các thông tư của Bộ Tài chính về chi phí quản lý nhưng chưa đủ, đã bỏ quên những nguyên tắc được quy định tại các thông tư của Bộ Xây dựng về chi phí quản lý và chưa hiểu đầy đủ các công việc tác nghiệp quản lý công trình XDCB của ban quản lý.

Thanh tra tỉnh Cao Bằng đánh giá, tồn tại này làm ảnh hưởng tới công tác quản lý các dự án, công trình, là nguyên nhân các kế toán Ban lúng túng trong việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán nhầm lẫn chi trùng một số nội dung.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Cao Bằng cũng cho biết: Cơ chế chính sách tồn tại nhiều bất cập, tồn tại gồm các nội dung: văn bản nhà nước chưa quy định rõ ràng về tỷ lệ đào đất bằng máy và thủ công cho các một hạng mục công việc của các loại công trình và dự án; chưa quy định rõ điều kiện áp dụng phá đá bằng phương pháp nổ mìn và phương pháp búa căn; hạn chế kinh phí về đầu tư nên không xác định vị trí và diện tích đổ thải, không khảo sát địa chất đối với một số công trình giao thông và thủy lợi; chưa xây dựng định mức và đơn giá có hạng mục công việc khá phổ biến như bù vênh, cắt khe co, giãn mặt đường bê tông,...

Những tồn tại này đã làm tăng giá thành sản phẩm, chậm tiến độ thi công, ảnh hưởng không tốt đến chất lượng sản phẩm, là một trong những nguyên nhân dễ nẩy sinh tiêu cực mà các cơ quan quản lý rất khó để quản lý, xử lý và quy trách nhiệm,...nguyên nhân là các Chủ đầu tư, tư vấn, hàng kỳ, hàng năm không tổng kết tồn tại cơ chế chính sách này báo cáo cấp có thẩm quyền để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Các công trình có mua sắm hàng hóa nhập khẩu (hàng ngoại) chưa có nhãn phụ bằng tiếng Việt là khó khăn cho công tác sử dụng, sửa chữa, quản lý và truy xuất nguồn gốc..., hồ sơ hàng hóa thiếu giấy tờ Hải Quan nên Chủ đầu tư cần khắc phục những tồn tại, hạn chế này cũng như thực hiện các công trình có mua sắm hàng hóa nhập khẩu. Nguyên nhân là Chủ đầu tư, nhiệm vụ chính là quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nên thiếu kinh nghiệm trong việc mua sắm hàng hóa nhập khẩu.

Những tồn tại về hồ sơ và thi công đã nêu tại Mục II, nguyên nhân và trách nhiệm: Tồn tại về hồ sơ do Tư vấn thiết kế, Nhà thầu tính thiếu, tính sai và Chủ đầu tư, cơ quan thẩm định, tổ chấm thầu rà soát bỏ lọt; Tồn tại về thi công do Nhà thầu thi công chưa tự giác, Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư giám sát và quản lý chưa chặt chẽ; Trách nhiệm đối với những tồn tại hạn chế đã nêu thuộc về Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công và Tư vấn giám sát.

Tuy nhiên công tác thanh tra chưa thể đánh giá được đầy đủ và toàn diện vì hồ sơ nhiều nội dung, công trình nhiều hạng mục được thi công ở địa hình phức tạp khác nhau, điều chỉnh thiết kế, có các đặc thù khác nhau, hạng mục xây lắp bị che khuất hoặc biến dạng do tác nhân và thiên tai,... và Đoàn thanh tra giới hạn về thời gian, nhân lực, phương tiện và trong điều kiện phải bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh Covid nên chỉ kiểm tra một số nội dung, hạng mục và kết quả cho thấy có nhiều nội dung và hạng mục cơ bản theo quy định, nhưng còn tồn tại một số vấn đề như đã nêu trên nên Chủ đầu tư cần rà soát khi hết thời gian bảo hành hoặc quyết toán vốn các công trình; chất lượng các công trình chưa được kiểm tra; công trình Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng (Khoa Lao) không kiểm tra thi công vì đang sử dụng công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo kết luật, thanh tra tỉnh Cao Bằng cho biết sẽ thu hồi số tiền sai phạm hơn hai tỷ đồng (trong đó, chi phí quản lý chi trùng 61.301.666,0đ; Thiếu khối lượng gói thầu cây xanh 3.895.080,0đ; - Gói thầu nội thất 163.494.935,0đ nhà Khối 3; Một số hạng mục, công trình xây lắp sai 1.842.403.800,0đ) vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng.