Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu, hiện tại Dự án Xây dựng tuyến đường từ thị trấn Phước Long (huyện Phước Long) đi Ba Đình (huyện Hồng Dân) đã hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng cũng đã hoàn thành việc kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đang trình phê duyệt giá đất.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu đang lựa chọn nhà thầu thực hiện 4 gói thầu xây lắp lớn thuộc Dự án này với tổng mức đầu tư 1.470,961 tỷ đồng.

Chuẩn bị thi công tuyến đường hơn 1.400 tỷ đồng ở Bạc Liêu. Ảnh minh họa
Chuẩn bị thi công tuyến đường hơn 1.400 tỷ đồng ở Bạc Liêu. Ảnh minh họa

Cụ thể: Gói thầu số 16 Xây dựng đường, kênh, cống và cầu đoạn từ đầu tuyến đến Km5+653 (giá gói thầu 247,609 tỷ đồng); Gói thầu số 17 Xây dựng đường, kênh, cống và cầu đoạn từ Km5+653 đến Km13+057 (323,428 tỷ đồng); Gói thầu số 18 Xây dựng đường, kênh, cống và cầu đoạn từ Km13+057 đến Km19+183 (239,893 tỷ đồng); Gói thầu số 20 Xây dựng đường, kênh, cống và cầu đoạn từ Km19+183 đến cuối tuyến (320,564 tỷ đồng).

Các gói thầu được mở thầu lần lượt từ ngày 29/11 - 5/12/2022. Thời gian thực hiện mỗi gói thầu là 30 tháng.