Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố Bắc Giang về thực hiện lập quy hoạch xây dựng khu đô thị, dân cư trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh, UBND các huyện/thành phố trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch khu đô thị, dân cư, ngoài việc tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch, phải đảm bảo các chỉ tiêu đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về quy hoạch xây dựng.

Theo đó, về nguyên tắc tuân thủ đối với quy hoạch, các chủ đầu tư khi trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phải đảm bảo thống nhất và phù hợp với quy hoạch cấp cao hơn. Nội dung thể hiện đối với thuyết minh, bản vẽ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng phải tuân thủ các quy định hiện hành. Đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở bám dọc các trục quốc lộ, tỉnh lộ khi thực hiện đầu tư xây dựng phải có quy hoạch chi tiết được duyệt đảm bảo đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, xã hội. Không quy hoạch thành các khu dân cư 1 đến 2 dãy nhà liền kề bám dọc quốc lộ, tỉnh lộ.

Khi lập quy hoạch chi tiết xây dựng cần bố trí chiều rộng tối thiểu là 5,5m đối với lô đất ở liền kề đô thị và 6m đối với lô đất ở liền kề nông thôn; tùy từng điều kiện cụ thể để tính toán chiều sâu cho hợp lý.

Quy hoạch tỷ lệ đất ở không quá 27% quy mô đồ án. Hạn chế quy hoạch đất ở liền kề bám dọc toàn bộ các trục giao thông chính đi qua khu đô thị, dân cư, phải dành quỹ đất để bố trí công trình công cộng, thương mại dịch vụ, tạo các điểm nhấn về không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị.

Bắc Giang: Khống chế quy hoạch tỷ lệ đất ở không quá 27% quy mô đồ án. Ảnh minh họa
Bắc Giang khống chế quy hoạch tỷ lệ đất ở không quá 27% quy mô đồ án. Ảnh minh họa

Đường quy hoạch mới trong nhóm nhà ở phải được quy hoạch, xây dựng đảm bảo bề rộng tối thiểu 20m; trong đó lòng đường tối thiểu 8,0m, vỉa hè mỗi bên tối thiểu 6,0m. Đối với các khu đô thị, dân cư mới có các tuyến đường từ liên khu vực trở lên, đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ đi qua ngoài việc tuân thủ quy định về hành lang an toàn đường bộ thì vỉa hè tiếp giáp tối thiểu rộng 9m. Đối với tuyến đường giữa khu dân cư hiện hữu và khu đô thị, dân cư mới (bao gồm cả đường cải tạo và quy hoạch mới) lòng đường tối thiểu 7m, vỉa hè phía khu dân cư hiện hữu tối thiểu 3m…

Quy hoạch cây xanh đô thị phải xác định rõ danh mục các loại cây xanh trồng trong đô thị. Trên cơ sở đó có phương án trồng ở các tuyến phố cụ thể, đặc biệt là các tuyến phố chính (lưu ý trồng cây to, đảm bảo cảnh quan); mời gọi xã hội hóa các doanh nghiệp tham gia trồng cây và cho gắn biển.

Khi thực hiện lập quy hoạch xây dựng khu đô thị, dân cư phải xác định khoảng cách, phần diện tích đất phía sau 2 dãy nhà và đầu hồi giữa 2 dãy nhà (khoảng cách 24 m) là đất sử dụng cho công trình hạ tầng kỹ thuật; thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật phía sau 2 dãy nhà và đầu hồi giữa 2 dãy nhà phải tuân thủ theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt.