Bắc Á Bank: Lợi nhuận quý II/2022 tăng cao, hoạt động mua bán chứng khoán giảm 74,1%
Bắc Á Bank hoạt động mua bán chứng khoán giảm 74,1%

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank – Mã chứng khoán: BAB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2022 với tổng thu nhập hoạt động đạt 773,5 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 636,7 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 2,4 lần so với cùng kỳ, đạt 23,6 tỉ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 1,84 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước báo lỗ 2,85 tỉ đồng.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư trong kỳ của BAB mang về 24,3 tỷ đồng, giảm 74,1% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 82,4 tỷ đồng; lãi từ góp vốn, mua cổ phần đạt 4,5 tỷ đồng.

Bắc Á Bank: Lợi nhuận quý II/2022 tăng cao, hoạt động mua bán chứng khoán giảm 74,1%

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động quý III/2022 của BAB đạt 465,7 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi phí nhân viên tăng mạnh 59,2%, từ mức 194,5 tỉ đồng lên 309,8 tỷ đồng.

Kết thúc quý III/2022, lợi nhuận sau thuế của BAB đạt 228,1 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý 3/2022 của BAB. Đvt: Tỷ đồng
Kết quả kinh doanh quý 3/2022 của BAB. Đvt: Tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, nhà băng này báo lãi sau thuế 572,8 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2021.

Trên bảng cân đối, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của BAB đạt 124.092,6 tỷ đồng, tăng 3,6% so với đầu năm.

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng này tăng 9,3% lên 92.465,3 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ giảm từ 0,77% xuống còn 0,58%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 190%.

Về phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng của BAB đạt 95.698,6 tỷ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn tăng hơn gấp đôi so với đầu năm lên 6.519,3 tỷ đồng, chiếm 6,8% tổng tiền gửi của khách hàng.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ tháng 6/2021 đến tháng 8/2022, Bac A Bank đã mua lại 8 lô trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 3.500 tỷ đồng.

Cụ thể, hồi tháng 6/2021, Bac A Bank lần lượt mua lại trước hạn toàn bộ 2 lô trái phiếu BAB2023.0104_2206 và BAB2023.0105_2306 với giá trị 900 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, được Bac A Bank phát hành vào ngày 22/6/2020 và 23/6/2020; đáo hạn vào ngày 22/6/2023,23/6/2023.

Đến tháng 7/2021, Bac A Bank tiếp tục mua lại trước hạn toàn bộ 2 lô trái phiếu BAB2023.0107_0707, BAB2023.0108_1407 với giá trị 1.000 tỷ đồng. Hai lô này được phát hành lần lượt vào ngày 7/7/2020 và 14/7/2020; Đáo hạn vào ngày 7/7/2023, 14/7/2023.

Tháng 11/2021, Bac A Bank đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu TPBAB012016 có kỳ hạn 10 năm, giá trị 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu phát hành vào ngày 24/11/2016, đáo hạn vào ngày 24/11/2026.

Từ tháng 7 đến tháng 8 2022, Bac A Bank đã mua lại toàn bộ lô 3 lô trái phiếu BAB2023.0106_2906, BAB2023.0109_1607, BAB2023.0110_1108 có tổng giá trị 1.100 tỷ đồng. Ba lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 3 năm, được ngân hàng này mua lại sau 2 năm phát hành.

Song song với việc mua lại trái phiếu trước hạn, Bac A Bank cũng phát hành 10 lô trái phiếu trong hai năm 2021 và 2022 với tổng giá trị 7.100 tỷ đồng. Đa số các lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, giá trị từ 200 đến 1.500 tỷ đồng tuỳ lô.

Trước đó, năm 2019, Bac A Bank phát hành 2 lô trái phiếu BAB1922.0104_2312 và BAB1924.0202_3012 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.

Như vậy, trong vòng 2 năm, mặc dù Bac A Bank mua lại 3.500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn nhưng lại phát hành thêm 7.100 tỷ đồng nên dư nợ trái phiếu của ngân hàng vẫn ghi nhận tăng trưởng đạt mức 8.100 tỷ đồng.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ tháng 6/2021 đến tháng 8/2022, Bac A Bank đã mua lại 8 lô trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 3.500 tỷ đồng.

Cụ thể, hồi tháng 6/2021, Bac A Bank lần lượt mua lại trước hạn toàn bộ 2 lô trái phiếu BAB2023.0104_2206 và BAB2023.0105_2306 với giá trị 900 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, được Bac A Bank phát hành vào ngày 22/6/2020 và 23/6/2020; đáo hạn vào ngày 22/6/2023,23/6/2023.

Đến tháng 7/2021, Bac A Bank tiếp tục mua lại trước hạn toàn bộ 2 lô trái phiếu BAB2023.0107_0707, BAB2023.0108_1407 với giá trị 1.000 tỷ đồng. Hai lô này được phát hành lần lượt vào ngày 7/7/2020 và 14/7/2020; Đáo hạn vào ngày 7/7/2023, 14/7/2023.

Tháng 11/2021, Bac A Bank đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu TPBAB012016 có kỳ hạn 10 năm, giá trị 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu phát hành vào ngày 24/11/2016, đáo hạn vào ngày 24/11/2026.

Từ tháng 7 đến tháng 8 2022, Bac A Bank đã mua lại toàn bộ lô 3 lô trái phiếu BAB2023.0106_2906, BAB2023.0109_1607, BAB2023.0110_1108 có tổng giá trị 1.100 tỷ đồng. Ba lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 3 năm, được ngân hàng này mua lại sau 2 năm phát hành.

Song song với việc mua lại trái phiếu trước hạn, Bac A Bank cũng phát hành 10 lô trái phiếu trong hai năm 2021 và 2022 với tổng giá trị 7.100 tỷ đồng. Đa số các lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, giá trị từ 200 đến 1.500 tỷ đồng tuỳ lô.

Trước đó, năm 2019, Bac A Bank phát hành 2 lô trái phiếu BAB1922.0104_2312 và BAB1924.0202_3012 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, Bac A Bank mua lại 3.500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn nhưng lại phát hành thêm 7.100 tỷ đồng nên dư nợ trái phiếu của ngân hàng vẫn ghi nhận tăng trưởng đạt mức 8.100 tỷ đồng.