Có 6 nhóm đối tượng được phép ra đường trong thời gian giãn cách từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9 tới đây
Có 6 nhóm đối tượng được phép ra đường trong thời gian giãn cách từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9 tới đây