Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, AGG trình cổ đông thông qua các nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Theo AGG, thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2023 bước vào giai đoạn khó khăn do vấn đề pháp lý chưa được tháo gỡ và việc tiếp cận nguồn vốn bị hạn chế. Các doanh nghiệp bất động sản phải đối mặt với không ít thách thức, bao gồm cả An Gia.

Kết quả năm 2023, AGG ghi nhận đạt gần 3.900 tỷ đồng doanh thu và 175 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt vượt 30% và vượt 75% kế hoạch. Nguồn thu trong năm chủ yếu đến từ bàn giao khu phức hợp Westgate (huyện Bình Chánh, TP HCM) với quy mô hơn 2.000 sản phẩm.

Đáng chú ý, AGG không phát hành trái phiếu mới và giữ tỷ lệ nợ vay ở mức thấp, an toàn. Tại thời điểm 31/12/2023, tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu chỉ 0.51 lần, hệ số nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu được giảm tối đa, về mức rất thấp, chỉ 0.11 lần. Công ty thực hiện chiến lược đa dạng các nguồn vốn phát triển dự án, có thể chủ động thu xếp vốn và không đẩy dòng tiền vào thế phụ thuộc, bị động.

Trong năm 2024, AGG lên kế hoạch kinh doanh đặt mục tiêu doanh thu 1.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 250 tỷ đồng, giảm 59% về doanh thu nhưng tăng 43% về lợi nhuận so với kết quả đạt được trong năm 2023. Kế hoạch này đến từ bàn giao các sản phẩm còn lại tại các dự án Westgate (Bình Chánh, TP HCM) và The Standard (Bình Dương).

Ngoài ra, AGG có kế hoạch ra mắt dự án căn hộ The Gió Riverside (Bình Dương) trong năm nay. Dự án này có tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, có thể cung cấp ra thị trường khoảng 3.000 căn hộ. Hiện dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, tiếp tục hoàn chỉnh các vấn đề pháp lý khác để sẵn sàng triển khai xây dựng trong năm.

Ngoài ra, công ty đang thực hiện pháp lý cho hai dự án The Lá Village và BC 3.2 tại Bình Chánh, TP HCM với diện tích lần lượt là 27 ha và 3,2 ha.

Trong quý I/2024, công ty đạt gần 1.313 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng trên 200 tỷ đồng (cùng kỳ đạt hơn 189 tỷ đồng doanh thu thuần và 4,6 tỷ đồng lãi ròng.

AGG: Đặt mục tiêu lợi nhuận khiêm tốn, HĐQT có thêm thành viên chiến lược

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 25% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Đồng thời, thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với số lượng phát hành tối đa hơn 6,13 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,9% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.

Tại kỳ họp này, cổ đông An Gia cũng bầu HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2024-2029. Số lượng gồm 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập. Danh sách thành viên HĐQT được bầu cho nhiệm kỳ mới bao gồm ông Nguyễn Bá Sáng, ông Louis T. Nguyen và ông Lê Duy Bình (thành viên HĐQT độc lập).

Ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT An Gia
Ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT An Gia

Trong đó, ông Louis Nguyễn (tên thật Nguyễn Thế Lữ) được biết đến nhiều với vai trò là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Saigon Asset Management (SAM).

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Sáng cho biết ông Louis là người rất cẩn trọng và vẫn đang trong quá trình tìm hiểu, chưa mua cổ phần tại An Gia. Với nhiều kinh nghiệm về thị trường vốn và mối quan hệ tốt với các định chế tài chính, quỹ đầu tư..., ông Louis Nguyễn được kỳ vọng có thể giúp An Gia kết nối với nhiều nhà đầu tư tiềm năng trong việc huy động vốn.