Cụ thể, báo cáo của ADB nêu rõ số tiền 20,5 tỷ USD bao gồm các khoản vay và bảo lãnh, viện trợ, đầu tư vốn chủ sở hữu và hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp cho các chính phủ và khu vực tư nhân. Ngân hàng ADB - có trụ sở tại Manila (Philippines), đã huy động thêm được 11,4 tỷ USD tiền vốn đồng tài trợ.

Ngoài ra, ADB cũng đã đưa ra cam kết 6,7 tỷ USD nhằm tài trợ cho việc giảm thiểu tác động và thích ứng khí hậutrong năm 2022, đạt được tiến bộ trong việc thực hiện mục tiêu cung cấp 100 tỷ USD tài trợ lũy kế cho lĩnh vực này trong giai đoạn 2019-2030.

Bên cạnh đó, để tháo gỡ cuộc khủng hoảng lương thực ngày càng trầm trọng trong khu vực, ADB cũng dành 3,7 tỷ USD, theo chương trình an ninh lương thực trị giá 14 tỷ USD của ngân hàng, phục vụ việc cung cấp lương thực thiết yếu cho những người cần giúp đỡ nhất và củng cố hệ thống sản xuất lương thực.

Ngân hàng ADB cũng cung cấp tài chính cho các kế hoạch cải cách thể chế nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế, củng cố dịch vụ công, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng trong các ngành kinh tế chủ chốt.

ADB vẫn cam kết dành 20,5 tỷ USD để hỗ trợ khu vực châu Á-Thái Bình Dương phục hồi sau đại dịch và ứng phó với những cú sốc kinh tế trầm trọng. Ảnh minh họa: ADB
ADB vẫn cam kết dành 20,5 tỷ USD để hỗ trợ khu vực châu Á-Thái Bình Dương phục hồi sau đại dịch và ứng phó với những cú sốc kinh tế trầm trọng. Ảnh minh họa: ADB

ADB cũng đưa ra các cam kết trị giá 3,9 tỷ USD cho khu vực tư nhân, trong đó có khoản hỗ trợ thanh khoản thiết yếu cho các doanh nghiệp đang đối mặt với môi trường kinh doanh đầy thách thức.

Ngân hàng này cũng đã đầu tư trên diện rộng vào cơ sở hạ tầng chất lượng và giáo dục, y tế cũng như các lĩnh vực xã hội khác, góp phần xây dựng khả năng phục hồi kinh tế toàn diện.

Thúc đẩy bình đẳng giới vẫn là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động của ADB, với 97% các hoạt động của ngân hàng trong năm 2022 có đóng góp cho chương trình nghị sự này. Các hoạt động bao gồm những sáng kiến tăng cường khả năng tiếp cận việc làm có chất lượng của phụ nữ, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ, và xây dựng khả năng chống chịu của phụ nữ trước biến đổi khí hậu.

Chủ tịch ADB, ông Masatsugu Asakawa, cho biết hỗ trợ của ADB trong năm 2022 đã giúp các quốc gia thành viên đang phát triển vượt qua được tác động tức thời của các cuộc khủng hoảng, trong khi củng cố khả năng thích ứng trong dài hạn trong những lĩnh vực trọng yếu như biến đổi khí hậu và an ninh lương thực.

Ông Asakawa bày tỏ tin tưởng rằng những cải cách này sẽ bảo đảm ADB mang lại tác động lớn hơn cho khu vực, bao gồm thông qua việc mở rộng quy mô tài trợ khí hậu, huy động đầu tư tư nhân và cung cấp các giải pháp phát triển với phạm vi rộng hơn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.