Theo đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19", Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động.

Kết quả, 6 tháng đầu năm, toàn thành phố giải quyết việc làm cho 118.853 lao động, riêng tháng 6, tạo việc làm mới cho 21.922 lao động), đạt 74,3% kế hoạch năm, tăng 20.988 lao động, tương đương tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2021; tăng 47,6% so với cùng kỳ năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 mới xâm nhập và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của Thành phố; và tăng 24,9% so với 6 tháng đầu năm 2019, khi điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở trạng thái bình thường.

Cụ thể, Thành phố đã tạo việc làm cho 45.000 lao động từ xét duyệt hộ gia đình vay vốn từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hà Nội với số tiền là 2.090 tỷ; đưa 1.201 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ yếu là thị trường Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc; giải quyết việc làm cho 7.832 lao động thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm; tự tạo việc làm và qua báo cáo kết quả tư vấn, giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm trên địa bàn Thành phố là 64.820 lao động.

viec lam

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 124 phiên giao dịch việc làm với 3.073 đơn vị, doanh nghiệp tham gia; tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 55.073 người; tổng số lao động được phỏng vấn là 22.340 lao động; số lao động được tuyển dụng tại phiên là 7.832 lao động.

Phát huy những gì đạt được, trong 6 tháng cuối năm, Thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19"; triển khai Kế hoạch thu thập thông tin thị trường lao động năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố sẽ tiếp tục đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố bổ sung nguồn vốn từ ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay giải quyết việc làm cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác để tăng cường giải quyết việc làm cho người lao động.