Theo thông tin Bộ Y tế cập nhật tới ngày 2/9 về tình hình tiêm vaccine Covid-19 số mũi tiêm thực hiện trong ngày là 73.854 tại 18 tỉnh, thành trong đó 69.572 mũi cho người từ 12 tuổi trở lên và 4.282 mũi cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi, nâng tổng số vaccine đã tiêm ở nước ta đến nay là 257.377.986 mũi.

Đối với nhóm từ 5 - dưới 12 tuổi, đến nay sau 4 tháng 19 ngày triển khai tiêm trên toàn quốc, tổng số mũi vaccine đã tiêm cho trẻ trong độ tuổi này là 15.680.801, trong đó mũi 1: 9.461.096 trẻ (đạt tỷ lệ 84,9%); tăng 0,1% so với ngày trước đó. Trong đó, 5 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp dưới 67%:Đà Nẵng (60,9%); Quảng Nam (64,5%); TP Hồ Chí Minh (55,8%); Bà Rịa - Vũng Tàu (66,9%); Bình Dương (60,6%); 3 tỉnh có tỷ lệ tiêm cao: Bắc Giang (98,4%); Tuyên Quang (98,1%); Cà Mau (99,8%).

Mũi 2: 6.219.705 trẻ (đạt tỷ lệ 55,8%); tăng 0,2% so với ngày trước đó. 5 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp dưới 39%: Đà Nẵng (21,7%); Quảng Nam (22%); TP Hồ Chí Minh (31,7%); Bà Rịa - Vũng Tàu (38,6%); Bình Dương (27,2%); 3tỉnh có tỷ lệ tiêm cao: Bắc Giang (90,1%); Sóc Trăng (94,7%); Cà Mau (85%).

Vẫn còn 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 - 12 tuổi thấp.
Vẫn còn 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 - 12 tuổi thấp.

Đối với nhóm từ 12 - 17 tuổi, số mũi tiêm mũi thứ 3 là 4.605.539 trẻ (đạt tỷ lệ 53,3%) tăng 0,1% so với ngày trước đó. 5 tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Phú Yên (17,4%); TP Hồ Chí Minh (30,5%); Bà Rịa- Vũng Tàu (15,3%); Đồng Nai (24,3%); Bình Dương (22,7%). 3 tỉnh có tỷ lệ tiêm cao: Bắc Giang (92,4%); Kon Tum (87,6%); Sóc Trăng (90,8%).

Đối với nhóm từ 18 tuổi trở lên tổng số mũi tiêm số 3 là 50.122.365 (đạt tỷ lệ 76,5%), trong ngày có 12 tỉnh triển khai với 21.345 người được tiêm. Trong đó, 5 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp: Bình Định (57,4%); Khánh Hòa (55,5%); Đồng Nai (52,7%); Đồng Tháp (58,7%); Bình Phước (58%); 3tỉnh có tỷ lệ tiêm cao: Thanh Hóa (95,7%); Bắc Giang (98,1%); Nghệ An (99,5%).

Tổng số mũi tiêm số 4 có 14.477.352 mũi tiêm (đạt tỷ lệ 76,3%) tăng 0,6% so với ngày trước đó, trong ngày có 16 tỉnh triển khai với 25.262 người được tiêm. Trong đó, 5 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp: Quảng Trị (59,2%); Đà Nẵng (47,9%); TP Hồ Chí Minh (50,5%); Đồng Nai (53,7%); Tây Ninh (54,9%); 3tỉnh có tỷ lệ tiêm cao: Bắc Giang (98,8%); Hưng Yên (97,3%); Bắc Kạn (99,1%).

Bộ Y tế cũng kêu gọi các địa phương tăng cường truyền thông, nêu rõ lợi ích của tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đối với những người có nguy cơ cao, đặc biệt là trẻ em; Vận động phụ huynh đồng thuận để trẻ trong độ tuổi từ 12- dưới 18 tuổi được tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19; tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cho các em từ 5 - dưới 12 tuổi; tổ chức tiêm an toàn, khoa học, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế.