Văn bản HoSE ghi rõ, qua rà soát hồ sơ báo cáo/công bố thông tin liên quan đến các đợt phát hành cổ phiếu của DIC Corp trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, Sở nhận thấy Công ty đã chậm công bố thông tin có sự thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại các đợt phát hành:

(1) Tại đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của CTCP Du lịch và Thương mại DIC (ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu hoán đổi là 1/7/2020).

(2) Đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 (ngày kết thúc đợt phát hành là 31/3/2021).

(3) Đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (ngày kết thúc đợt phát hành là 9/6/2021).

Căn cứ quy định pháp luật, HoSE nhắc nhở và đề nghị DIC Corp tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

DIC Corp (DIG) bị HoSE nhắc nhở do chậm công bố thông tin phát hành cổ phiếu 3 lần liên tiếp
DIC Corp (DIG) bị HoSE nhắc nhở do chậm công bố thông tin phát hành cổ phiếu 3 lần liên tiếp. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 31/3, DIC Corp vừa mua lại 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124001 từ HDBank (HDB). Theo đó, dư nợ nợ trái phiếu của DIG giảm về 900 tỷ đồng trái phiếu, bao gồm có lô DIGH2124002 với mệnh giá 1.000 tỷ đồng, đáo hạn ngày 30/9/2024, lãi suất 11,85%/năm, đã mua lại 539 tỷ đồng vào ngày 10/11/2022 và lô DIGH2124003 mệnh giá 1.500 tỷ đồng, đáo hạn ngày 26/11/2024, lãi suất 13,45%/năm, đã mua lại 1.061 tỷ đồng vào ngày 10/11/2022, giá trị còn lại 439 tỷ đồng.

Được biết, tài sản đảm bảo của các lô trái phiếu bao gồm toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án “Khu đô thị Du lịch Long Tân” với diện tích 331,9 ha tại xã Long Tân và Xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; cổ phiếu DIG; và 80 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất với diện tích 42.381 m2 thuộc dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

DIC Corp đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2022 với một số thay đổi. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế tăng gần 47 tỷ đồng, tương ứng 32,5% sau kiểm toán đạt hơn 191 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến thay đổi trên là do kiểm toán tính lại chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc lợi ích của cổ đông không kiểm soát (tăng 49,15 tỷ đồng). LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ vẫn giảm hơn 2 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, đạt 144 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu DIG kết phiên 12/4 đạt 17.200 đồng/cp.