Theo báo cáo của UBND phường Vĩnh Tường, việc cưỡng chế 15 công trình thuộc khu Biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang đã diễn ra như sau:

Đối với công trình vi phạm tại lô A17 và E69 của ông Ngô Phi Hùng, phường Vĩnh Trường đã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm giai đoạn 1 theo hồ sơ được duyệt.

Hiện nay, chủ đầu tư công trình vi phạm lô A17, E69 đang tự tháo dỡ giai đoạn 2. Tuy nhiên, qua kiểm tra việc thực hiện tháo dỡ chưa đúng với phương án tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. Việc này, phường sẽ tiếp tục vận động chủ đầu tư tháo dỡ theo quy định.

Đối với công trình vi phạm tại lô A14 và C30, chủ đầu tư đã thực hiện tự giác tháo dỡ xong giai đoạn 1. Nếu 2 công trình nói trên không tiếp tục tự giác tháo dỡ giai đoạn 2, phường sẽ tiến hành cưỡng chế.

Đối với công trình vi phạm tại lô A12, D45, D46, A6, chủ đầu tư công trình đang tự giác tháo dỡ phần công trình vi phạm theo tầng cao (giai đoạn 1).

Riêng lô A8, chủ đầu tư công trình đã tự giác thực hiện tháo dỡ xong. Tuy nhiên, phường vẫn chưa liên hệ được chủ đầu tư để nghiệm thu.

15 biệt thự Ocean View Nha Trang xây vượt tầng. Ảnh: Lao Động
15 biệt thự Ocean View Nha Trang xây vượt tầng. Ảnh: Lao Động

Đến nay, phường Vĩnh Trường đã hoàn thành xong các bước lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và lập dự trù kinh phí cưỡng chế 14/15 lô biệt thự vi phạm.

Riêng lô A8 do dự toán kinh phí cưỡng chế thấp dưới 100 triệu đồng, chủ đầu tư đã tự giác tháo dỡ nên phường không trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

“Để hoàn thành tiến độ hết năm 2022 tất cả các công trình vi phạm tại dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View phải được tháo dỡ xong giai đoạn 1, UBND phường Vĩnh Trường đề nghị UBND TP Nha Trang kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự trù kinh phí cưỡng chế các lô còn lại các công trình vi phạm tại dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View, rút ngắn thời gian tổ chức thi hành cưỡng chế tháo dỡ từ 2 giai đoạn thành 1 giai đoạn”, văn bản của UBND phường Vĩnh Trường đề xuất.

Dự án Ocean View Nha Trang do Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thiên Nhân II làm chủ đầu tư. Dự án này được UBND tỉnh Khánh Hòa thỏa thuận dự án khả thi vào năm 2004 và phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất và thiết kế đô thị khu biệt thự của đồ án Quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) vào tháng 8/2011.

Năm 2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 8 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; ban hành 15 quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; năm 2020 ban hành 15 quyết định phê duyệt phương án tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm.

UBND tỉnh Khánh Hòa nguyên nhân chậm trễ trong quá trình cưỡng chế là do các cá nhân vi phạm phần lớn ở các thành phố khác; có trường hợp cố tình không hợp tác. Ngoài ra, cũng có lý do chậm trễ do công tác lập phương án tháo dỡ, bổ sung kinh phí cưỡng chế và chậm do công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công tháo dỡ…