Yeah1 lên kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ
Yeah1 lên kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Ảnh minh họa

Ngày 14/2, Yeah1 thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày chốt danh sách cổ đông là 24/2 và thời gian lấy ý kiến từ ngày 3/3 đến ngày 13/3.

Trong đó, Công ty dự kiến trình cổ đông về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 21/12/2022, Yeah1 vừa thông qua không triển khai thực hiện tờ trình về việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Yeah1 thông qua chào bán riêng lẻ tối đa 78.642.000 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 786,42 tỷ đồng từ 4 nhà đầu tư.

Tổng số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 469 tỷ đồng mua cổ phần CTCP Yeah1 eDigital, Công ty TNHH Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam, CTCP Finbase, CTCP Dịch vụ Tư vấn Giải pháp Đổi mới ICC VN và CTCP Saaspiens Việt Nam; 197,8 tỷ đồng đầu tư hạ tầng công nghệ; 23,1 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Yeah1 Network Việt Nam để bổ sung vốn lưu động; 60,1 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Thương mại Giga1 để bổ sung vốn lưu động; và còn lại 36,4 tỷ đồng trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn, nợ nhà cung cấp và vốn lưu động khác.

Ở một diễn biến khác, ngày 13/2, Yeah1 thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Yeah1 eDigital và CTCP Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam.

Trong đó, nếu nhận chuyển nhượng thành công, Yeah1 sẽ sở hữu 35% vốn tại CTCP Yeah1 eDigital, tổng giá trị là 128,76 tỷ đồng và bên bán là bà Phạm Thị Minh Hằng bán 32,5% vốn điều lệ, ông Nguyễn Anh Khoa bán 2,5% vốn điều lệ.

Theo tìm hiểu, Yeah1 eDigital có vốn điều lệ 112,5 tỷ đồng, thành lập năm 2012 và hoạt động chính là xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.

Theo định giá của Công ty TNHH Định giá SSB Việt Nam, giá trị sở hữu 100% CTCP Yeah1 eDigital đang là 382,98 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị vốn chủ sở hữu tới ngày 30/6/2022 là 175,5 tỷ đồng. Như vậy, giá trị định giá cao hơn giá trị sổ sách 2,18 lần.

Được biết, đầu năm 2021, Yeah1 ghi nhận giá gốc 90 tỷ đồng, tương đương nắm giữ 96,67% vốn điều lệ tại Yeah1 eDigital.

Trước đó, ngày 28/12/2021, Yeah1 thông qua kế hoạch chuyển nhượng 100% vốn của CTCP Công nghệ thương mại Giga1 tại Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam, giá trị gốc đầu tư 1,8 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2021, Yeah1 thông qua chuyển nhượng vốn tại CTCP Yeah1 eDigital.

Được biết, đầu năm 2021, Yeah1 sở hữu 96,67% vốn tại Yeah1 eDigital và 99,99% vốn tại Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam, nhưng đến cuối năm không còn sở hữu cổ phần nào tại 2 công ty này.