Xuất khẩu dệt may tăng hơn 20% trong quý I/2022
Xuất khẩu dệt may tăng hơn 20% trong quý I/2022

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2022, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam đạt 3,05 tỷ USD, tăng 48,3%, so với tháng 2/2022.

Tính chung quý I/2022, xuất khẩu dệt may cả nước đạt 8,68 tỷ USD, tăng 20,3% so với quý I/2021. Đây là mức tăng so với cùng kỳ cao nhất kể từ năm 2012 đến nay.

Với kết quả trên, dệt may trở thành nhóm hàng đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng xuất khẩu quý I/2022 của cả nước (tăng thêm 1,46 tỷ USD, chiếm gần 14% kim ngạch tăng thêm của cả nước).

Trong quý I/2022, xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ đạt 4,36 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 50,3% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước. Hiện, Mỹ đang là thị trường xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất của Việt Nam.

Xuất khẩu ngành hàng dệt may sang các thị trường lớn khác như: EU đạt 896 triệu USD, tăng 31,4%; Hàn Quốc đạt 754 triệu USD, tăng 6,9%; Nhật Bản đạt 771 triệu USD, giảm 2,9%; …

Bên cạnh hàng dệt may, nhóm hàng xơ, sợi và vải mành, vải kỹ thuật là 2 nhóm hàng xuất khẩu quan trọng khác của ngành công nghiệp dệt may cả nước.

Trong quý I/2022, kim ngạch xuất khẩu xơ, sợi đạt 1,45 tỷ USD, tăng 18,9% so với quý I/2022 và nhóm vải mành, vãi kỹ thuật có kim ngạch đạt hơn 700 triệu USD, tăng 26,5%.

Với kết quả trên, trong quý I/2022, 3 nhóm hàng xuất khẩu chính của ngành công nghiệp dệt may đạt 10,85 tỷ USD, đạt hơn 25% so với mục tiêu xuất khẩu của cả năm 2022.

Dự báo năm 2022, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may sẽ đạt từ 42 đến 43,5 tỷ USD.