Xử phạt Công ty cổ phần Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín do chậm công bố thông tin

Theo thông tin từ UBCKNN, ngày 13/9/2023, cơ quan này đã ban hành Quyết định số 294/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín (địa chỉ trụ sở chính: Số 28, đường số 5, Khu phố 3, phường Phúc Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), cụ thể như sau:

Phạt tiền: 92.500.000 đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (áp dụng tình tiết tăng nặng: “vi phạm hành chính nhiều lần” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Nguyên nhân được UBCKNN nêu rõ, vì Công ty cổ phần Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu 06 tháng năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu 06 tháng năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu năm 2020; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2022; Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu 06 tháng năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu 06 tháng năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu năm 2021).