Theo đó, ngày 06/10/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 248/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình (Công ty) (Địa chỉ: Số 109E đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), cụ thể như sau: Phạt tiền 85.000.000 (tám mươi lăm triệu) đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 36 tháng (Tại thời điểm ngày 10/02/2015, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình trở thành công ty đại chúng (có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng và trên 100 cổ đông). Tuy nhiên, đến ngày 31/7/2020, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước mới nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty).

Xử phạt 2 công ty vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
Ảnh minh họa

Ngày 07/10/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 249/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Funan (địa chỉ: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại khoản Điểm a Khoản 3 Điều 42 Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02.1/2020/FNS-NQ.HĐQT ngày 28/2/2020 về việc phê duyệt khoản vay giữa Công ty với ông Xu Zhi Wei - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty với số tiền vay 20 tỷ đồng).