Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 20/1/2024, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 2,36 tỷ USD, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới có 190 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 2,01 tỷ USD, tăng 24,2% về số dự án và tăng 66,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 75 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 235,4 triệu USD, giảm 23,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư nước ngoài vào hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,25 tỷ USD, chiếm 55,7% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 909,4 triệu USD, chiếm 40,5%; các ngành còn lại đạt 86,2 triệu USD, chiếm 3,8%.

Vốn ngoại 'rót' vào bất động sản đạt hơn 1,27 tỷ USD trong tháng 1/2024

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 174 lượt với tổng giá trị góp vốn 116,5 triệu USD, giảm 33,1% so cùng kỳ năm trước. Trong đó có 56 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 79,5 triệu USD và 118 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị gần 37 triệu USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 57 triệu USD, chiếm 48,9%; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 22,1 triệu USD, chiếm 18,9% giá trị góp vốn; ngành còn lại 37,4 triệu USD, chiếm 32,2%.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 01/2024, ước đạt 1,48 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,15 tỷ USD, chiếm 77,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 147,3 triệu USD, chiếm 10%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 72,4 triệu USD, chiếm 4,9%.

Xét theo đối tác đầu tư, có 39 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong tháng 1/2024; trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 1,32 tỷ USD, chiếm 65,5% tổng vốn đầu tư, tăng 72,8% so với cùng kỳ 2023; Nhật Bản đứng thứ hai với gần 302,6 triệu USD, chiếm 15% tổng vốn đầu tư, gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ; tiếp theo là Trung Quốc 142,1 triệu USD, chiếm 7,1%; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 74,7 triệu USD, chiếm 3,7%; Samoa 49,4 triệu USD, chiếm 2,5%.