Vinaconex (VCG) lên kế hoạch hạ sở hữu công ty con trong lĩnh vực cơ điện
Vinaconex (VCG) lên kế hoạch hạ sở hữu công ty con trong lĩnh vực cơ điện. Ảnh minh họa

Theo đó, HĐQT VCG phê duyệt phương án bán 6 triệu cổ phần vốn của tổng công ty tại Vinaconex M&E theo hình thức bán trực tiếp cho nhà đầu tư quan tâm. Sau khi chuyển nhượng, Vinaconex sẽ hạ sở hữu tại công ty này xuống còn 500.000 cổ phần, tương đương 5% vốn điều lệ.

Theo BCTC quý III/2022 của VCG, Vinaconex M&E hiện là công ty con của Vinaconex với tỷ lệ sở hữu 100%.

CTCP Cơ điện Vinaconex được thành lập theo nghị quyết ngày 18/2/2019 của HĐQT VCG với số vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Trong đó, Vinaconex sẽ nắm 65% vốn, phần còn lại do các tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia. Giai đoạn 2, công ty sẽ tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng khi có nhu cầu theo phương án của Tổng giám đốc Vinaconex.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2022, doanh thu thuần của Vinaconex đạt 3.174,4 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 285,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 150,1% và 15,35% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính giảm nhẹ về còn 105,5 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận khác lại tăng mạnh lên 49,66 tỷ đồng, cao hơn nhiều con số 1,5 tỷ đồng của quý 3/2021. Bên cạnh đó, chi phí tài chính giảm 8,44% về còn 177.8 tỷ đồng, phần lỗ trong công ty liên doanh liên kết giảm từ 36,1 tỷ đồng về còn 7,1 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 14 lần lên 34 tỷ đồng…

Khấu trừ các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế quý III của Vinaconex là 249,4 tỷ đồng, tăng 129% so với cùng kỳ năm 2021. Lãi cơ bản trên cổ phiếu cũng từ 349 đồng/CP lên 1.193 đồng/CP.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của công ty là 6.699,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 969 tỷ đồng, lần lượt tăng 85,6% và 170,9% so với cùng kỳ năm trước, qua đó hoàn thành 43,8% kế hoạch doanh thu và 69,21% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng tư vừa qua.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCG đang có diến biến tích cực sau thông tin Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công với tổng số vốn trên 700.000 tỷ đồng, tăng 25% so với kế hoạch năm 2022. Chốt phiên 11/1, cổ phiếu VCG tăng 0,8% lên 19.500 đồng/CP, tăng tương ứng 13% so với mức tham chiếu đầu năm 2023, tương ứng vốn hóa 9.475 tỷ đồng.