Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) báo lãi trước thuế quý III/2021 đi ngang so với cùng kỳ, đạt gần 3,061 tỷ đồng. Nợ xấu cuối quý III lại tăng đến 90% so với đầu năm.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của CTG
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của CTG

Lũy kế 9 tháng đầu năm, trong khi nguồn thu chính tăng trưởng 24% thì hầu hết các nguồn thu ngoài lãi lại đi lùi so với cùng kỳ. Ngân hàng dành ra hơn 14,004 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng (tăng 22%), do đó báo lãi trước thuế tăng 34%, đạt 13,911 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông ngân hàng mẹ cũng tăng 34%, đạt gần 11,172 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ Ngân hàng đạt 13,634 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Nếu so với kế hoạch 16,800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đề ra cho cả năm 2021, VietinBank đã thực hiện được 81% chỉ tiêu.

Các nguồn thu nhập phi tín dụng như lãi từ dịch vụ (+9%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (+4%) cũng tăng “èo uột", thậm chí một số hoạt động còn đi lùi như lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh (-36%), lãi từ hoạt động khác (-47%).

Duy chỉ có hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư là tăng trưởng mạnh với khoản lãi gấp 2.2 lần cùng kỳ, thu về gần 233 tỷ đồng.

Kỳ này, VietinBank chỉ tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 14% so với cùng kỳ, dành ra 5,548 tỷ đồng. Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước thuế gần như đi ngang khi chỉ tăng 5%, đạt 3,061 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản VietinBank tăng 8% so với đầu năm, lên gần 1.45 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN sụt giảm mạnh 52% (còn 27,798 tỷ đồng), cho vay TCTD khác tăng 80% (17,879 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 7% (hơn 1.08 triệu tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, cho vay khách hàng tăng 8% so với đầu năm (hơn 1.07 triệu tỷ đồng), các khoản nợ Chính phủ và NHNN giảm 61% (còn 17,290 tỷ đồng), tiền gửi tại các TCTD khác giảm 48% (còn 51,657 tỷ đồng), tiền vay TCTD khác gấp 3.6 lần (108,696 tỷ đồng)…

Viettinbank, Nam Á Bank nợ xấu bủa vây
Tổng nợ xấu của Vietinbank tăng đến 90%.

Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của VietinBank âm đến 27,277 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ âm 7,256 tỷ đồng, chủ yếu là do tăng các khoản tiền, vàng gửi và cho vay TCTD khác, tăng các khoản về kinh doanh chứng khoán, tăng các khoản cho vay khách hàng.

Chất lượng nợ vay tại thời điểm 30/09/2021 xấu đi so với đầu năm, tổng nợ xấu tăng đến 90%, ghi nhận 18,097 tỷ đồng. Nợ có khả năng mất vốn dịch chuyển sang 2 nhóm nợ xấu còn lại. Tăng mạnh nhất là nợ nghi ngờ (gấp 7.2 lần), chiếm đến 11,630 tỷ đồng. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 0.94% đầu năm lên 1.67%.

Nam Á Bank tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 55%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã chứng khoán NAB: UPCoM),

thu nhập thuần của Nam Á Bank đạt gần 889,56 tỷ đồng trong quý III/2021 so với mức đạt được của cùng kỳ năm trước là hơn 691 tỷ đồng.

Viettinbank, Nam Á Bank nợ xấu bủa vây
Nam Á Bank tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 55%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, thu nhập lãi thuần của Nam Á Bank đạt 2.988 tỷ đồng, tăng tới 71,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thu thuần từ hoạt động dịch vụ quý III/2021 của Nam Á Bank đạt hơn 45,51 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ ghi lãi hơn 26,1 tỷ đồng; lãi thuần từ chứng khoán đầu tư đạt 3,35 tỷ đồng so với cùng kỳ 906 triệu đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, lãi từ hoạt động dịch vụ tại Nam Á Bank tăng mạnh 81% đạt 135 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đạt 107 tỷ đồng, tăng 144%.

Tuy nhiên, kinh doanh ngoại hối quý III của Nam Á Bank chỉ đạt 6,97 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi lãi hơn 14,1 tỷ đồng.

Đồng thời, chi phí dự phòng trong quý III/2021 tăng lên trên 115 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ở mức 82,8 tỷ đồng.

Kết quả, Nam Á Bank báo lãi trước thuế quý III ở mức hơn 287,6 tỷ đồng, tăng so với mức đạt được của cùng kỳ năm trước là 186,83 tỷ đồng.

Tính chung, 3 quý đầu năm 2021, hoạt động kinh doanh ngoại hối kém khả quan, chỉ lãi 31 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động khác giảm 69% xuống còn 4 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động của Nam Á Bank trong 9 tháng là 1.551 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ. Trong đó, ngân hàng chủ yếu tăng chi lương và phụ cấp cho nhân viên.

Nhưng chi phí dự phòng rủi ro giảm 19% xuống còn 292 tỷ đồng sau 9 tháng. Kết quả, lợi nhuận của ngân hàng ghi nhận tăng trưởng mạnh. Lãi trước thuế đạt 1.422 tỷ đồng, gấp 3,6 lần so cùng kỳ, hoàn thành chỉ tiêu năm và lãi sau thuế là 1.136 tỷ đồng.

Chất lượng nợ vay của NAB tính đến 30/09/2021. Đvt: Tỷ đồng
Chất lượng nợ vay của NAB tính đến 30/09/2021. Đvt: Tỷ đồng

Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản của Nam Á Bank tăng 8,3% đạt 145.476 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 9,5% đạt 97.606 tỷ. Tiền gửi khách hàng tăng 13,6% lên 111.644 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ, tại ngày 30/9/2021, nợ xấu của Nam Á Bank là 1.849 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 0,83% hồi đầu năm lên 1,89%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 55%.

Giá cổ phiếu NAB của Nam Á Bank kết thúc phiên giao dịch chiều ngày 28/10 đứng ở mức 20.000 đồng/cổ phiếu, tăng 2,56%, khối lượng hơn 376.000 đơn vị.