Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo thông tin từ UBNCKNN, ngày 28/12/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 472/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (Địa chỉ trụ sở chính: Km9, đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, Khu Công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội).

Cụ thể như sau: Phạt tiền: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty cổ phần Sữa Hà Nội không công bố thông tin đối với Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020, 2019, 2018, 2017 đã được kiểm toán, BCTC bán niên soát xét năm 2020, 2019, Báo cáo thường niên năm 2020, 2019, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với BCTC Quý 2/2019, Báo cáo thường niên năm 2018, BCTC bán niên đã được soát xét năm 2016, BCTC năm 2016 đã được kiểm toán, BCTC bán niên đã được soát xét năm 2017; báo cáo không đúng thời hạn đối với BCTC kiểm toán năm 2015, Báo cáo thường niên năm 2015, BCTC quý 1/2016, quý 2/2016, quý 3/2016, BCTC bán niên năm 2016 đã được soát xét, BCTC bán niên năm 2017, BCTC năm 2016 đã được kiểm toán, BCTC quý 4/2016, Báo cáo thường niên năm 2016 và BCTC quý 1/2017. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2021.

Trước đó, ngày 27/12/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 469/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát VIGER (Địa chỉ: Khu 7 phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát VIGER báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo thường niên năm 2017, Tài liệu họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019)

Hình thức xử phạt: Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.