UBCKNN Xử phạt Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương
Ảnh minh họa

Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn, theo quy định pháp luật. Công ty chưa công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS) các tài liệu như báo cáo thường niên năm 2020, nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 10/NQ-HĐQT ngày 20/7/2020 về chốt danh sách trả cổ tức, thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018, 2019, 2020, báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, báo cáo quản trị công ty năm 2020, biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2019, Thông báo quyết định của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả năm 2012-2013, quyết định của HĐQT về việc thành lập chi nhánh Nhơn Trạch và một số nội dung khác.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và Điểm a Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.