Theo đó, nội dung đáng chú ý là giảm 50% mức phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng từ ngày 1/9 tới đến hết ngày 30/6/2022.

Việc giảm phí này nhằm tiếp tục chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn và góp phần triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối 2021, đầu 2022.

Được biết, trước đó Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Cụ thể, điều chỉnh giảm 50% mức phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (áp dụng đến hết ngày 30/6/2021). Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện giảm phí để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Từ ngày 1/9, giảm 50% phí thanh toán điện tử liên ngân hàng
Từ ngày 1/9, giảm 50% phí thanh toán điện tử liên ngân hàng

Trong đó, chỉ đạo Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) giảm phí dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử. Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/8 đến 31/12, NAPAS giảm 50% phí dịch vụ chuyển mạch và bù trừ điện tử cho các giao dịch trên ATM, giảm tối thiểu 75% phí dịch vụ chuyển mạch và bù trừ điện tử cho các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 so với mức phí đang áp dụng.

Theo báo Tin tức, trong năm 2020, khi dịch bệnh bùng phát, NAPAS đã thực hiện 3 lần giảm phí dịch vụ (lần 1 vào ngày 25/2/2020, lần 2 vào ngày 25/3/2020 và lần 3 vào ngày 23/11/2020) với tổng số tiền giảm phí lên tới 530 tỷ đồng.

Trong năm 2021, NAPAS tiếp tục kéo dài các chương trình giảm phí đã thực hiện trong năm 2020 đồng thời, áp dụng chính sách phí mới từ 1/6/2021 với mức thu thấp hơn trước đây.

Trên cơ sở mức phí mà NAPAS điều chỉnh, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải giảm phí giao dịch trên ATM, POS xử lý qua NAPAS và phí giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 cho khách hàng. Mức giảm phí tối thiểu bằng mức phí mà NAPAS giảm.

Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến khích các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giảm phí lớn hơn mức giảm phí của NAPAS, trong đó đối với các trường hợp đang áp dụng chính sách miễn phí đề nghị tiếp tục thực hiện.