Theo văn bản số 3404/KH-UBND về kế hoạch phục hồi ngành du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn COVID-19 đến năm 2022 của UBND TPHCM. Từ 1/11 đến 31/12, TP mở các hoạt động du lịch nội vùng và liên tỉnh theo tiến trình kiểm soát dịch bệnh của các địa phương, chủ yếu tại vùng xanh.

Theo đó, dịch vụ lữ hành tổ chức theo phương thức khách đoàn đối với các chương trình du lịch có điểm đến tại các tỉnh, thành và đối với khách du lịch từ các tỉnh, thành đến TP. Người dân TP có thể đi theo đoàn hoặc tự tổ chức chuyến đi đến các điểm tham quan trên địa bàn TP đã kiểm soát được dịch bệnh.

TPHCM: Mở lại hoạt động du lịch liên tỉnh từ 1/11
Từ 1/11 đến 31/12, TP mở các hoạt động du lịch nội vùng và liên tỉnh theo tiến trình kiểm soát dịch bệnh của các địa phương, chủ yếu tại vùng xanh. Theo đó, dịch vụ lữ hành tổ chức theo phương thức khách đoàn đối với các chương trình du lịch có điểm đến tại các tỉnh, thành và đối với khách du lịch từ các tỉnh, thành đến TP HCM.

Các hoạt động lưu trú tại các khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đã kiểm soát được dịch bệnh sẽ được mở rộng thêm với công suất phục vụ tối đa 70%. TP xem xét mở thêm một số dịch vụ cho cơ sở lưu trú, ăn uống tại chỗ, spa... tùy theo tình hình kiểm soát dịch bệnh. Các điểm tham quan thuộc vùng xanh được hoạt động với công suất tối đa 70%, đảm bảo các điều kiện theo Bộ tiêu chí du lịch.

Được biết, văn bản số 3404/KH-UBND xác định lộ trình khôi phục hoạt động du lịch tại TP HCM gồm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 bắt đầu từ 20 đến 31/10. TP sẽ mở lại hoạt động du lịch nội vùng theo tiến trình kiểm soát dịch của các địa phương (chỉ mở trên địa bàn “vùng xanh”). Giai đoạn này, các hoạt động du lịch được triển khai gồm dịch vụ lữ hành; dịch vụ lưu trú; hoạt động tại các điểm tham quan.

Giai đoạn 2, từ 1/11 đến 31/12, TP mở các hoạt động du lịch nội vùng và liên tỉnh theo tiến trình kiểm soát dịch bệnh của các địa phương, chủ yếu tại vùng xanh. Theo đó, dịch vụ lữ hành tổ chức theo phương thức khách đoàn đối với các chương trình du lịch có điểm đến tại các tỉnh, thành và đối với khách du lịch từ các tỉnh, thành đến TP. Người dân TP có thể đi theo đoàn hoặc tự tổ chức chuyến đi đến các điểm tham quan trên địa bàn TP đã kiểm soát được dịch bệnh.

Giai đoạn 3, năm 2022, TP mở hoạt động du lịch nội vùng, liên tỉnh và quốc tế theo tiến trình kiểm soát dịch bệnh của các địa phương và các quốc gia. Tại giai đoạn này, TP sẽ khôi phục tất cả hoạt động và sản phẩm du lịch, không giới hạn loại hình, quy mô và phạm vi của các hoạt động du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn dịch COVID-19.

UBND TP cũng lưu ý, trong 3 giai đoạn, trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp sẽ giảm quy mô, phạm vi của các loại hình hoạt động.