Sở Xây dựng TP HCM vừa có báo cáo công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM đã phối hợp với UBND cấp xã, huyện, Ban quản lý các khu đô thị mới, khu chế xuất - khu công nghiệp thực hiện công tác kiểm tra với 45.108 lượt (tăng 1.883 lượt so với cùng kỳ năm 2020, tỷ lệ tăng 4,4%).

Qua kiểm tra, phát hiện tổng số công trình vi phạm trật tự xây dựng là 288 trường hợp, giảm 176 trường hợp so với cùng kỳ năm 2020 là 464 trường hợp (tỷ lệ giảm 37,9%). Trong đó, có 133 công trình sai phép (chiếm tỷ lệ 46,2% tổng số vi phạm), giảm 54 trường hợp so với cùng kỳ năm 2020. 92 trường hợp là công trình không phép (chiếm tỷ lệ 31,9% tổng số vi phạm), giảm 37 trường hợp so với cùng kỳ năm 2020, tỷ lệ giảm 28,7%. Ngoài ra, có 63 trường hợp vi phạm khác (giảm 85 trường hợp, tỷ lệ giảm 57,4%),chủ yếu là các công trình không che chắn, rơi vãi vật liệu xây dựng…).

TP HCM: Gần 300 công trình, dự án vi phạm TTXD trong nửa đầu năm 2021
TP HCM: Gần 300 công trình, dự án vi phạm TTXD trong nửa đầu năm 2021

Tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp, trên đất không phù hợp quy hoạch được duyệt, vi phạm các quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai ở huyện ngoại thành vẫn còn phức tạp. Trong khi, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm kiểu này còn phức tạp, chưa dứt điểm, kéo dài gây khó khăn trong việc xử lý vi phạm hành chính.

Thực trạng này xuất phát từ việc buông lỏng quản lý của các cấp chính quyền địa phương. Theo đó, Sở Xây dựng TP.HCM cũng cho biết, trong 6 tháng cuối năm, đơn vị này sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng nhưng thiếu tinh thần trong thực thi công vụ, buông lỏng quản lý hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các vi phạm trật tự xây dựng.

Đồng thời, Tiếp tục xây dựng phần mềm ứng dụng quản lý quy hoạch - tài nguyên - xây dựng toàn TP (triển khai thí điểm - khu trung tâm 930ha); tiếp tục triển khai, hướng dẫn UBND các quận, huyện thực hiện việc gắn mã “QR code” vào giấy phép xây dựng để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát... Tuyên truyền để người dân dùng ứng dụng App mobile SXD247 nhằm nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của người dân đối với việc chấp hành pháp luật xây dựng trên địa bàn TP.