Sáng 6/1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2021, triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2022 do Bộ Tài chính tổ chức.

Tại Hội nghị, Bộ Tài chính cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước trong năm 2021 ước đạt gần 1,6 triệu tỷ đồng, bằng 116% dự toán (vượt 220.000 tỷ đồng) và tăng 3,7% so với thực hiện năm 2020, trong đó chủ yếu tăng thu từ dầu thô, hoạt động xuất nhập khẩu, tiền sử dụng đất, thuế và phí nội địa từ hoạt động sản xuất-kinh doanh.

Theo đó, tỷ lệ động viên vào ngân sách Nhà nước đạt 18,6% GDP (vượt mục tiêu 15,5% GDP), ctrong đó thu ngân sách trung ương ước đạt 107% dự toán và thu ngân sách địa phương ước đạt 128% dự toán.

Trong năm 2021, Bộ Tài chính cũng đã chủ động điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả ứng phó với dịch COVID-19, hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Kết quả thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất ban hành trong năm 2021 khoảng 119.400 tỷ đồng để hỗ trợ gần 120.000 doanh nghiệp và 20.000 hộ, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh.
Kết quả thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất ban hành trong năm 2021 khoảng 119.400 tỷ đồng để hỗ trợ gần 120.000 doanh nghiệp và 20.000 hộ, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh.

Kết quả thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất ban hành trong năm 2021 khoảng 119.400 tỷ đồng để hỗ trợ gần 120.000 doanh nghiệp và 20.000 hộ, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh.

Tính cả số miễn, giảm theo các chính sách ban hành năm 2020 và tiếp tục được thực hiện trong năm 2021 là 16.800 tỷ đồng và hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 38.000 tỷ đồng, thì tổng số tiền đã thực hiện miễn, giảm, giãn, hỗ trợ trong năm khoảng 174.200 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố trí 12.100 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2020 và 1.237 tỷ đồng kinh phí phòng chống dịch của Bộ Y tế năm 2020 chuyển sang năm 2021 để mua vaccine phòng COVID-19; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung 14.620 tỷ đồng dự phòng ngân sách Trung ương từ nguồn cắt giảm, tiết kiện chi ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Tài chính nhận định, các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2021 đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Chi ngân sách nhà nước năm 2021 ước đạt 1.879 nghìn tỷ đồng, bằng 111,4% dự toán. Trong số đó, ngân sách đã ưu tiên bố trí kinh phí cho phòng, chống dịch COVID-19, ngân sách nhà nước đã chi 74 nghìn tỷ đồng cho phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19; xuất cấp 141,97 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 ở 33 địa phương. Riêng tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển chậm hơn năm trước, ước đến hết 31/12/2021 đạt 74,7% dự toán Quốc hội quyết định, đạt 77,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương được đảm bảo. Ước tính năm 2021, bội chi ngân sách nhà nước dưới 4% GDP.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2022, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất trình cấp thẩm quyền và triển khai kịp thời các chính sách thu, chi ngân sách hỗ trợ cho các đối tượng chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19, thiết kế các gói kích cầu kinh tế và tài khóa có hiệu quả, tạo động lực mới cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật thuế và quy định có liên quan để mở rộng cơ sở thu, chống xói mòn nguồn thu, bao quát khu vực kinh tế phi chính thức, các hoạt động thương mại điện tử, kinh tế số; tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, trốn thuế; quản lý chặt chẽ hoàn thuế; quyết liệt xử lý, thu hồi nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước so dự toán.