Ông Phạm Quốc Thanh - Tổng giám đốc HDBank
Ông Phạm Quốc Thanh - Tổng giám đốc HDBank

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank – HOSE: HDB) cho biết Tổng Giám đốc Phạm Quốc Thanh vừa đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HDB trong thời gian từ 7/10 đến 4/11/2022. Phương thức giao dịch bao gồm khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Được biết, ông Phạm Quốc Thanh đang sở hữu 1 triệu cổ phiếu HDB, tương đương 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Nếu hoàn tất mua vào, ông Thanh sẽ nắm 0,08% vốn của HDBank.

Kết phiên 4/10, giá cổ phiếu HDB dừng ở 18.500 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, kết phúc phiên giao dịch sáng 5/10, giá cổ phiếu HDB đã tăng lên 19.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, nếu mua 1 triệu cổ phiếu HDB, Tổng Giám đốc Phạm Quốc Thanh sẽ cần chi khoảng 19 tỷ đồng để thực hiện giao dịch đã đăng ký.

Kêt quả kinh doanh của HDBank 6 tháng đầu năm 2022

Vừa qua, HDBank đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 5.304 tỉ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 54% kế hoạch năm. Thu thuần từ dịch vụ riêng lẻ tăng trên 113%, tỉ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 0,93%.

Cụ thể, trong quý 2 năm 2022 toàn bộ các chỉ tiêu kinh doanh của HDBank đều tăng trưởng cao cả về quy mô và chất lượng. Tổng thu nhập hoạt động hợp nhất đạt 5.582 tỉ đồng, tăng 31,2% so với cùng kỳ quý 2-2021. Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 2.776 tỉ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm tổng thu nhập hoạt động đạt 10.704 tỉ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó thu nhập thuần từ lãi tăng 25,8%, thu nhập ngoài lãi tăng 32,6%. Đặc biệt mảng kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) và các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục khởi sắc mạnh mẽ với thu nhập thuần gấp hai lần cùng kỳ.

Ngân hàng quản trị hiệu quả chi phí đồng thời ứng dụng công nghệ số để gia tăng năng suất lao động và quản trị rủi ro, giúp chi phí hoạt động 6 tháng đầu năm chỉ tăng 19,4% so với cùng kỳ. Hệ số chi phí hoạt động/tổng thu nhập hoạt động cải thiện lên 37% từ mức 39,4% cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ lãi ròng trên vốn chủ sở hữu (ROAE) và lãi ròng trên tài sản (ROAA) đạt lần lượt 25,6% và 2,24%, đều cao hơn cùng kỳ năm trước.

Các chỉ tiêu an toàn hoạt động được đảm bảo ở mức tốt với hệ số an toàn vốn CAR (chuẩn Basel II) đạt 14,9%, mức cao dẫn đầu toàn ngành. Tỉ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 0,93%, tỉ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu riêng lẻ đạt mức an toàn cao 109%.

HDBank đang triển khai kế hoạch tăng vốn đã được Đại hội cổ đông chấp thuận thông qua việc phát hành hơn 503 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỉ lệ phân phối 25%. Khi hoàn tất, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ 20.273 tỉ đồng lên 25.303 tỉ đồng.

Việc tái đầu tư lợi nhuận tích lũy cho hoạt động kinh doanh giúp HDBank có thêm nguồn lực cho các kế hoạch tăng trưởng cao và gia tăng lợi nhuận theo chiến lược được cổ đông phê duyệt.