Tổng cục Thuế cho biết, trong tháng 9 và những tháng cuối năm 2021, đơn vị tiếp tục thực hiện phân tích, dự báo sát tình hình phát triển nền kinh tế và khả năng thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 trên cả nước và từng địa bàn để kịp thời báo cáo Bộ Tài chính tham mưu cho Chính phủ tiếp tục ban hành các giải pháp hỗ trợ về thuế cho doanh nghiệp (DN) nhanh chóng khôi phục đà tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn tăng thu cho NSNN.

Theo Tổng cục Thuế, tình dịch bệnh bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp, nhiều thách thức với đa ổ dịch, đa nguồn lây và đa biến chủng, đặc biệt tập trung tại các địa phương trọng điểm kinh tế của cả nước như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu...Năng lực nội tại của nền kinh tế còn thấp, phụ thuộc lớn vào khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài, áp lực lạm phát trong trong nước tăng do chịu ảnh hưởng bởi tình hình quốc tế, rủi ro thiên tai, dịch bệnh, đời sống một bộ phận dân cư còn nhiều khó khăn, nếu dịch bệnh không được sớm kiểm soát sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế và thu NSNN trong thời gian tới.

Tuy tiến độ thực hiện dự toán thu NSNN lũy kế 8 tháng đầu năm 2021 đạt khá, chủ yếu do kinh tế những tháng đầu năm 2021 tiếp tục đà hồi phục từ cuối năm 2020, thị trường bất động sản, chứng khoán sôi động, hoạt động chuyển nhượng vốn, sáp nhập gia tăng làm phát sinh tăng thu lớn cho NSNN.

Tổng cục Thuế: Kịp thời nắm bắt thông tin để triển khai giải pháp thu ngân sách
Tổng cục Thuế: Kịp thời nắm bắt thông tin để triển khai giải pháp thu ngân sách

Tình hình dịch bệnh dự báo vẫn diễn biến phức tạp trong 4 tháng cuối năm 2021, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp cần tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp trọng tâm, từ đó phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 được Quốc hội, Chính phủ giao.

Theo đó, Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện phân tích, dự báo sát tình hình phát triển nền kinh tế và khả năng thu NSNN năm 2021 trên cả nước và từng địa bàn báo cáo Bộ Tài chính tham mưu cho Chính phủ tiếp tục ban hành các giải pháp hỗ trợ về thuế cho DN nhanh chóng khôi phục đà tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn tăng thu cho NSNN.

Song song với đó, các Cục Thuế theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu, qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất và triển khai các giải pháp quản lý thu hiệu quả, kiến nghị với UBND các tỉnh.

Đối với các gói giải pháp miễn, giảm thuế... Tổng cục Thuế tiếp tục theo dõi sát tình hình, kịp thời nắm bắt thông tin về chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Chính phủ, để tham mưu cho Bộ Tài chính chủ động có phương án đánh giá tác động thu, xây dựng các kịch bản thu ngân sách phù hợp tình hình mới. Đồng thời, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản triển khai thực hiện đến cơ quan thuế các cấp; thực hiện tuyên truyền ngay để các đối tượng thụ hưởng nhanh chóng tiếp cận được các chính sách hỗ trợ.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác báo cáo định kỳ tình hình sức khỏe DN và rà soát báo cáo kịp thời tình hình, kết quả thực hiện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, số liệu đầy đủ, chính xác của từng tháng, quý làm cơ sở đánh giá thực hiện dự toán năm 2021 và xây dựng dự toán năm 2022.

Bám sát những tác động khi triển khai các gói chính sách giảm thuế và việc thực hiện hoàn thuế điện tử để đề xuất các giải pháp khắc phục, hỗ trợ kịp thời cho các Cục Thuế trong việc hoàn thuế điện tử; Căn cứ hướng dẫn về phân bổ thuế, tỷ lệ nộp thuế vãng lai; đánh giá tác động, ảnh hưởng đến thu ngân sách của các địa phương đảm bảo cập nhật đầy đủ số thu của toàn ngành, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành thu.

Đối với công tác xử lý, giải quyết, thẩm định các hồ sơ xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, Tổng cục Thuế tập trung hướng dẫn, giải đáp và xử lý các vướng mắc về việc khoanh nợ, xóa nợ, gia hạn, miễn tiền chậm nộp và cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị quyết số 94 của Quốc hội. Đồng thời, triển khai tổng hợp, phân tích, đánh giá, phân loại các khoản nợ thuế, giám sát các cơ quan thuế thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Báo cáo tình hình nợ thuế, thu hồi nợ đọng thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố phấn đầu thu hồi nợ đọng thuế, đặc biệt tập trung thu các khoản nợ thuế mới phát sinh dưới 90 ngày, không để kéo dài. Đối với nợ không có khả năng thu hồi, khẩn trương rà soát xử lý theo đúng quy định tại Nghị quyết 94 của Quốc hội để xác định số khoanh nợ, số giảm tiền phạt và chậm nộp nhằm giải quyết dứt điểm, làm giảm số nợ thuế ảo./.