HĐQT CTCP Nam Việt - Navico vừa thông qua nghị quyết giải thể công ty con là công ty TNHH MTV Bất động sản Nam Việt sau hơn một năm thành lập.

Lý do giải thể là do không còn nhu cầu hoạt động kinh doanh. Theo đó, ANV là chủ sở hữu của Bất động sản Nam Việt nên liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh của Bất động sản Nam Việt trong thời hạn 5 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thế doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trước đó, ngày 9/3/2022, Navico quyết định góp vốn tại công ty Bất động sản Nam Việt có địa chỉ tại TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) với tổng vốn là 81 tỷ đồng, tương ứng 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Đến ngày 17/6/2022, Navico thông báo điều chỉnh vốn điều lệ của Bất động sản Nam Việt, từ 81 tỷ đồng xuống còn 9 tỷ đồng. Lý do không được ANV đưa ra.

Trước đó vào tháng 3/2022, Navico đã thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Bất động sản Nam Việt và bổ nhiệm ông Doãn Chí Thiên làm người đại diện góp vốn.

Ông Doãn Chí Thiên, sinh năm 1989 (con trai ông Doãn Tới - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nam Việt) là người đại diện phần vốn góp 81 tỷ đồng tại Bất động sản Nam Việt, tương đương chiếm 100% vốn điều lệ.

Thuỷ sản Nam Việt bất ngờ giải thể một công ty bất động sản
Thuỷ sản Nam Việt bất ngờ giải thể một công ty bất động sản. Ảnh minh họa: vnbusiness.vn

Về tình hình kinh doanh của Navico, năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.896 tỷ đồng, tăng 40,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 673 tỷ đồng, tăng 423% so với cùng kỳ năm trước.

Sau nửa đầu năm kinh doanh thuận lợi, Navico đã điều chỉnh và thông qua kế hoạch doanh thu của năm 2022 là 5.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.000 tỷ đồng, cao hơn lần lượt 6% và 39% so với kế hoạch đã trình trong tài liệu ĐHĐCĐ.

Như vậy với kế hoạch đã điều chỉnh, Navico chỉ hoàn thành 94% mục tiêu về doanh thu và 77% mục tiêu về lợi nhuận cả năm.

Về tình hình tài chính của doanh nghiệp, tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của công ty là 5.467 tỷ đồng tăng 12% so với đầu năm. Bên cạnh đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 6% so với đầu năm, tương ứng còn 1.922 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh tích cực năm 2022, mới đây, Navico đã thông báo thời gian thanh toán cổ tức năm 2021 sẽ được rút ngắn vào ngày 31/3, thay vì 27/4/2023 như công bố trước đó.

Tháng 11/2022, Navico quyết định thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2021 từ ngày 1/12/2022 sang ngày 27/4/2023, lùi gần 5 tháng so với kế hoạch ban đầu. Lý do được đưa ra là tình hình tài chính cuối năm gặp khó khăn, chuẩn bị không kịp nguồn tiền thanh toán.

Tỉ lệ trả cổ tức của Navico là 10%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng. Với hơn 132 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Navico sẽ chi hơn 132 tỷ đồng cho lần trả cổ tức này.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ANV có giá chốt phiên ngày 3/4 là 31.300 đồng/cổ phiếu, tăng 3,13% so với số tham chiếu.