Theo quyết định, Tổ công tác có 14 thành viên, trong đó Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng. Hai Phó Tổ trưởng gồm Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng (Tổ phó thường trực) và Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh.

Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành có chức năng, nhiệm vụ: Phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm điểm các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, xử lý khó khăn vướng mắc, tháo gỡ cơ chế kịp thời, đảm bảo tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Thủ tướng thành lập Tổ công tác dự án sân bay Long Thành
Thủ tướng thành lập Tổ công tác dự án sân bay Long Thành.

Tổ công tác cần sát sao trong việc điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai chỉ đạo thực hiện Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đảm bảo tiến độ chất lượng; thường xuyên theo dõi kiểm tra tình hình triển khai Dự án, chủ động và kịp thời hỗ trợ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1777 ngày 11.11.2020.

Hàng tháng, Tổ phải đánh giá kết quả thực hiện, cũng như kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong chính sách để triển khai đầu tư, quản lý, khai thác Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do các đơn vị đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan thường trực tổ công tác, sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được tổ giao.