Trong thời gian qua, Quảng Ninh thực hiện tổng rà soát thực tế với 3 nhóm dự án, bao gồm: Nhóm dự án đã giao đất, cho thuê đất; nhóm dự án đã chấp thuận nhà đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa được giao đất và nhóm dự án đã chấp thuận địa điểm nghiên cứu quy hoạch hoặc phê duyệt quy hoạch chi tiết, chưa lựa chọn nhà đầu tư.

Theo báo cáo của Sở TN&MT, đến nay, Sở đã thanh, kiểm tra trình UBND tỉnh thu hồi đất đối với 432 dự án, tổng diện tích 12.000ha (124 dự án chậm tiến độ, 300 dự án hết thời hạn thuê đất không được gia hạn hoặc tự nguyện trả đất). Các sở, ban, ngành đã có quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư đối với 135 dự án; thu hồi, hủy bỏ 87 quy hoạch và 162 địa điểm.

Kết quả rà soát cũng cho thấy, trên địa bàn tỉnh hiện có 230 dự án, 263 địa điểm và quy hoạch đầu tư có sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ, trong đó có 44 dự án chậm tiến độ trên 2 năm...

Theo đánh giá của Sở Tài Nguyên và Môi trường, việc xử lý các dự án chậm tiến độ vẫn còn những tồn tại, vướng mắc. Cụ thể, sau khi có quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư không bàn giao đất cho địa phương quản lý và đề nghị được thu hồi tài sản trên đất đã đầu tư; một số dự án phải chờ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được phê duyệt mới có cơ sở xử lý tiếp theo.

Khu bến bãi số 3 có diện tích 8,7ha với 14 hạng mục công trình chính hiện nay đang bị bỏ hoang (ảnh báo Quảng Ninh)
Khu bến bãi số 3 có diện tích 8,7ha với 14 hạng mục công trình chính hiện nay đang bị bỏ hoang. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Bên cạnh đó, một số dự án chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng nhiều năm, trong khi chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính để triển khai tiếp, không tự nguyện trả lại đất cho nhà nước, nếu thu hồi ngay sẽ không đảm bảo quy định của pháp luật đất đai, phát sinh đơn thư khiếu kiện; tuy nhiên nếu gia hạn tiến độ sử dụng đất, dự án sẽ tiếp tục kéo dài, làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.

Một số dự án chậm do việc điều chỉnh, chồng lấn quy hoạch, thủ tục chuyển đổi đất kéo dài, dẫn đến thủ tục giao đất chậm so với tiến độ ghi trong chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư; dự án chờ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu; nhà đầu tư chưa tích cực trong việc huy động nguồn lực để triển khai các thủ tục sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, điều chỉnh quy hoạch chi tiết nhiều lần…

Tình trạng quy hoạch treo, dự án treo, dự án chậm tiến độ hiện vẫn đang tồn tại ở nhiều địa phương, dẫn đến những hệ lụy khó lường, vừa lãng phí tài nguyên đất, vừa ảnh hưởng đến đời sống, môi trường xung quanh khu vực dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đảm bảo trong sạch môi trường đầu tư, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp, tránh tình trạng lãng phí đất đai, ảnh hưởng đến đời sống người dân, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện rà soát tổng thể tất cả các dự án chậm tiến độ, vi phạm quy định pháp luật; thực hiện kiểm tra chủ trương, hồ sơ, phân loại các vướng mắc, vi phạm.