Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã cổ phiếu SSI - sàn HoSE) vừa có thông báo về nghị quyết phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn với giá trị 12.300 tỷ đồng (hơn 483 triệu USD) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã cổ phiếu BID).

Đồng thời, ủy quyền cho Chi nhánh Hà Nội đại diện cho SSI ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm và các văn bản khác liên quan tới giao dịch tại Ngân hàng.

SSI muốn vay hạn mức tín dụng gần 484 triệu USD tại BIDV

Trước đó, vào cuối tháng 2/2023, BIDV đã phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn 10,400 tỷ đồng cho SSI. Số tiền được dùng để Công ty cho vay đầu tư/ bù đắp để đầu tư, kinh doanh trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, đầu tư các giấy tờ có giá (không phải cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp) và các mục đích khác.

Ngoài ra, SSI còn được BIDV cấp hạn mức thấu chi phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh cổ phiếu tối đa 1,000 tỷ đồng.

Hạn mức tín dụng trên sẽ được đảm bảo bằng tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của SSI sau khi được BIDV chấp nhận. Chứng khoán SSI - CN Hà Nội sẽ là bên đại diện cho SSI ký kết hợp đồng tín dụng với BIDV.

Xét về kết quả kinh doanh, kết thúc quý I/2024, Chứng khoán SSI ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.9945 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng, lần lượt tăng 33% và 53% so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, Chứng khoán SSI đã hoàn thành 24% kế hoạch doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của năm nay.