SeABank: Lợi nhuận sau thuế đạt gần 965 tỷ đồng trong quý III/2022
SeABank lợi nhuận sau thuế đạt gần 965 tỷ đồng trong quý III/2022

Theo đó, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) vừa công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận trước thuế đạt 1.210 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, thu nhập lãi thuần và kinh doanh ngoại hối ghi nhận tăng trưởng, tuy nhiên nhiều hoạt động khác lại sụt giảm. Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 5% so với cùng kỳ năm trước mang về 326 tỷ đồng. Lãi thuần mảng chứng khoán đầu tư giảm 78,3% và mảng chứng khoán kinh doanh giảm hơn 10% lần lượt mang về 11,7 tỷ đồng và 59,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ chỉ tăng 1,1% so với cùng kỳ nhưng nhờ cắt giảm hơn một nửa chi phí dự phòng rủi ro nên lợi nhuận quý III vẫn tăng trưởng trên 24%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, SeABank lãi trước thuế hơn 4.016 tỷ đồng, tăng 58,7% so với cùng kỳ và thực hiện 82,5% kế hoạch năm (4.866 tỷ đồng). Hầu hết mảng kinh doanh đều ghi nhận tăng trưởng ngay cả những mảng đã sụt giảm trong quý III.

Lãi thuần của mảng chứng khoán kinh doanh đạt gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ mang về 268,5 tỷ đồng; lãi thuần mảng chứng khoán đầu tư cũng gấp ba lần cùng kỳ đạt 571,6 tỷ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ tăng hơn 34% với 1.090 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm ngân hàng cũng mạnh tay tăng chi cho nhân viên trong kỳ từ 22,8 triệu đồng lên 29,4 triệu đồng, tăng gần 29%.

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của SeABank đạt 229.145 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2021. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 17,5% so với cuối năm trước, đạt 149.945 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, huy động tiền gửi khách hàng tăng 3,2% đạt 113.345 tỷ đồng, trong đó tiền gửi không kỳ hạn tăng 22,5% so với cuối năm trước, đạt 10.419 tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, trong 9 tháng đầu năm, nợ xấu nội bảng của ngân hàng tăng 13,6% lên 2.390 tỷ đồng. Tuy vậy, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của ngân hàng đã giảm từ 1,65% xuống 1,59%.

Trong quý III/2022, SeABank phát hành 59,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá ưu dãi 15.000 đồng/cp. Hiện SSB có giá 28.500 đồng/cp, do vậy những người mua cổ phiếu ESOP lần này vẫn ghi nhận lợi nhuận gần gấp đôi.

Trong cơ cấu nhóm nợ, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) đã tăng 11,2% so với cuối năm ngoái với 1.588 tỷ đồng và chiếm 66,4% tổng số dư nợ xấu của ngân hàng.