SeABank: Lấy ý kiến cổ đông bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài
SeABank: Lấy ý kiến cổ đông bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài

Cụ thể: Trong văn bản công bố, SeABank chưa đưa ra chi tiết về phương án phát hành cổ phiếu cho khối ngoại. Động thái này được đưa ra sau khi nhà băng hoàn tất việc tăng vốn điều lệ thêm 594 tỷ đồng, từ 19.809 tỷ lên gần 20.403 tỷ đồng thông qua thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP năm 2022.

Trong chương trình này, gần 2.500 nhân viên SeABank đã được mua cổ phiếu SSB với mức giá ưu đãi 15.000 đồng/cổ phiếu, chưa bằng ½ thị giá hiện tại của cổ phiếu nhà băng này đang giao dịch trên thị trường.

Năm 2022, cổ đông SeABank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 16.598 tỷ đồng lên 22.690 tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu ESOP 2022 và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, SeABank dự kiến phát hành 321 triệu cổ phiếu, trong đó 211,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 12,7%) để trả cổ tức năm 2021 và 109,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,6%) cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Với phương án ESOP 2022, SeABank phát hành 59.4 triệu cổ phiếu cho CBNV.

Ngoài ra, tùy theo điều kiện phù hợp với mục tiêu đề ra, SeABank dự kiến chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài 228,7 triệu cổ phiếu.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc năm 2022, SeABank đạt kết quả kinh doanh khả quan với lợi nhuận trước thuế đạt gần 5.069 tỷ đồng, tăng 55% so với năm liền trước.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản đạt 231.423 tỷ đồng, tăng 9,3% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 20,7% lên 153.956 tỷ đồng. Huy động tiền gửi từ khách hàng tăng 5,2% lên 115.547 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ cho vay, tính đến thời điểm cuối năm 2022, nợ xấu tại SeABank tăng nhẹ 17% lên 2.460 tỷ đồng, trong đó nợ dưới tiêu chuẩn và nợ có khả năng mất vốn tăng lần lượt 31% và 25% so với thời điểm cuối năm 2021, trong khi nợ nghi ngờ giảm về còn 219 tỷ đồng, tương đương giảm 33% so với 2021. Mặc dù vậy, tỷ lệ nợ xấu tại SeABank vẫn ghi nhận mức giảm nhẹ từ 0,65% về 0,6%.