Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với lợi nhuận quý III và lợi nhuận 9 tháng đều ghi nhận tăng trưởng gấp 2 lần mức thực hiện cùng kỳ năm 2020. Cụ thể: Thu nhập lãi thuần quý III của SeABank đạt hơn 1.418 tỷ đồng, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gấp 2,5 lần. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán tăng gấp 2,3 lần. Lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tăng gấp 3,6 lần; tương ứng lần lượt đạt 343 tỷ đồng, 66,5 tỷ đồng và 53,8 tỷ đồng.

Trừ hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận lãi thuần giảm gần 58%, đạt 15,6 tỷ đồng, các hoạt động ngoài lãi còn lại đều tăng trưởng bằng lần so với cùng kỳ năm 2020.

 lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gấp 2,5 lần; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán tăng gấp 2,3 lần và lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tăng gấp 3,6 lần...
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gấp 2,5 lần; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán tăng gấp 2,3 lần và lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tăng gấp 3,6 lần...

Tín dụng 9 tháng chỉ tăng hơn 3%, nhưng ngân hàng vẫn lãi đậm từ hoạt động cho vay, nguyên nhân là trong kỳ, thu nhập lãi của ngân hàng tiếp tục tăng 11,5%, nhưng chi phí lãi giảm tới gần 20%

Trong quý III, SeABank trích lập dự phòng cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ghi nhận 380 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 175 tỷ đồng.

Ngân hàng này báo lãi trước thuế trong kỳ đạt gần 974 tỷ đồng, cao gấp đôi mức thức hiện trong quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng, thu nhập lãi thuần và lợi nhuận trước thuế của SeABank lần lượt đạt 3.848 tỷ đồng và 2.530 tỷ đồng, tương ứng tăng 85% và tăng gấp 2 lần 9 tháng năm 2020.

Tính đến cuối quý III/2021, tổng tài sản của SeABank đạt hơn 197.629 tỷ đồng, tăng gần 10% so với thời điểm đầu năm. Tiền gửi của khách hàng đạt hơn 110.440 tỷ đồng, tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác đạt hơn 41.139 tỷ đồng, lần lượt giảm 2,5% và tăng 62% so với đầu năm.

Tổng dư nợ cho vay khách hàng tính đến ngày 30/9 đạt hơn 112.580 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,4%. Trong đó nợ xấu giảm 6% về 1.896 tỷ đồng, chủ yếu giảm ở nợ nhóm 3 và nhóm 4. Nợ nhóm 5 tăng nhẹ 4% lên 1.391 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,86% (đầu năm) về 1,68%.

Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,86% (đầu năm) về 1,68%.
Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,86% (đầu năm) về 1,68%.


Năm 2021, SeABank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 10% đạt 198.229 tỷ đồng; huy động tiền gửi của khách hàng tăng 9,7% đạt 124.277 tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng tăng 13% đạt 122.978 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu là 2.414 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2020.Theo giải trình của SeABank, ngoài việc lợi nhuận từ hầu hết cả mảng kinh doanh đều tăng thì việc kiểm soát chi phí là một trong những nguyên nhân giúp kết quả kinh doanh của ngân hàng này đạt tăng trưởng mạnh trong kỳ. Cụ thể, tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu thuần hợp nhất đạt 35,3%, giảm 14,5% so với cùng kỳ.

Như vậy sau 9 tháng, SeABank đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm, kế hoạch tổng tài sản hoàn thành hơn 99%, kế hoạch huy động tiền gửi của khách hàng hoàn thành 89% và kế hoạch cho vay khách hàng hoàn thành 91,5%.

Cổ phiếu SSB mở cửa phiên 21/10/2021 ở mức giá 37.150 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 49.800 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, SeABank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 10% đạt 198.229 tỷ đồng; huy động tiền gửi của khách hàng tăng 9,7% đạt 124.277 tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng tăng 13% đạt 122.978 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu là 2.414 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2020.

Ngày 17/9/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của SeABank trên Giấy phép hoạt động của Ngân hàng từ 12.088 tỷ đồng lên gần 13.425 tỷ đồng. SeABank phát hành 136 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành là 10,13%.

SeABank cũng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp hạng trong 17 tổ chức tín dụng có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hệ thống ngân hàng năm 2021, được tổ chức Moody’s xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức B1 trong 3 năm liên tiếp và đánh giá triển vọng phát triển Tích cực.