Theo BCTC kiểm toán 2021 của đơn vị này, lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán chuyển từ dương 105 tỷ đồng sang âm 280 tỷ đồng, phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ âm 76 tỷ đồng trong khi trước đó dương 145 tỷ đồng.

Đồng thời, phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ Tập đoàn Đại Dương cũng ghi nhận con số âm 76 tỷ đồng trong khi trước đó dương 145 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị kiểm toán lưu ý tính đến cuối năm Ocean Group (OGC) lỗ lũy kế 2.726 tỷ đồng, tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

Hội đồng quản trị OGC giải thích các biến động từ Công ty cổ phần One Capital Hospitality (OCH) - chủ sở hữu kem Tràng Tiền, là nguyên nhân chính tạo ra sự khác biệt cho báo cáo tài chính sau kiểm toán. Cụ thể, giá vốn bán hàng tăng hơn 100 tỷ đồng, tương đương 33%, do OCH trích lập dự phòng tổn thất hàng tồn kho với dự án Khách sạn Saigon Airport.

Trước đó, OCH dùng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản hình thành trong tương lai tại dự án Khách sạn Saigon Airport để đảm bảo cho khoản vay của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đại Dương Xanh (nay là Công ty TNHH Pegasus Thăng Long) tại Ocean Bank. Nếu Pegasus Thăng Long không thể trả được nợ, tài sản đảm bảo sẽ bị bán để thu hồi. Do đó, OCH trích lập dự phòng khoản này.

Tăng mạnh nhất là chi phí quản lý doanh nghiệp với chênh lệch 286 tỷ đồng, gấp 79 lần. Nguyên nhân chủ yếu do OCH và các công ty con của OCH trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và bán một số khoản nợ khó đòi.

Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm, chi phí tài chính tăng lên do chủ kem Tràng Tiền tăng trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn. Ngoài ra, biến động trên còn do việc phân loại lại giữa các chỉ tiêu này trên báo cáo tài chính.

Về phía OCH, lỗ sau thuế của công ty này sau kiểm toán khoảng 468 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 77 tỷ đồng trong báo cáo tự lập trước đó. Điều này khiến thâm hụt lợi nhuận lũy kế của chủ kem Tràng Tiền dâng lên 830 tỷ đồng tính đến cuối năm ngoái.

Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, HoSE: OGC). Ảnh minh họa
Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, HoSE: OGC). Ảnh minh họa

Tập đoàn lý giải thời gian qua, công ty mẹ và các đơn vị thành viên thực hiện tái cơ cấu các khoản đầu tư cổ phiếu, dự án bất động sản cũng như tích cực thu hồi/bán các khoản công nợ phải thu.

Cụ thể, công ty cho biết đã thực hiện thủ tục chào bán công khai một số khoản nợ phải thu khó đòi giá trị gốc khoảng 1.072 tỷ đồng với giá khởi điểm bằng 10% giá trị nợ gốc nhưng không có đối tác quan tâm mua tại thời điểm mở chào bán 4/6. Công ty đã lấy ý kiến cổ đông và được thông qua phương án xử lý khoản nợ phải thu khó đòi đã trích lập 100% với tổng số tiền 2.553 tỷ đồng. Khoản công nợ này được theo dõi tại tài khoản ngoại bảng trên BCTC không ảnh hưởng đến việc thu hồi công nợ và quyền lợi của công ty.

Ban lãnh đạo khẳng định quy trình lấy ý kiến cổ đông và nội dung nghị quyết nêu trên được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

Cuối cùng, kiểm toán lưu ý thêm việc dự án khách Sài Gòn Airport tại quận Tân Bình, TP HCM đang được thế chấp để bảo lãnh cho các khoản vay của Công ty TNHH Pegasus Thăng Long, Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang và Công ty cổ phần One Capital Hospitality ký hợp đồng bán các khoản nợ phải thu khó đòi và khoản nợ tiềm tàng.

Doanh nghiệp công bố theo bản án mới nhất của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, Pegasus Thăng Long có trách nhiệm hoàn trả gốc và lãi tạm ký cho chủ nợ mới. Do đó, OCH đã ghi nhận các khoản dự phòng tương ứng. Trong năm 2022, Sao Hôm Nha Trang (công ty con của OCH) đã đồng thuận bán các khoản nợ phải thu khó đòi được xác định là khó có khả năng thu hồi và thực hiện trích lập dự phòng.

Đã công bố thông tin về BCTC kiểm toán 2021 cùng văn bản giải trình biến động kinh doanh, Tập đoàn báo cáo Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) và đề nghị xem xét đưa cổ phiếu ra khỏi diện hạn chế giao dịch trong thời gian sớm nhất.

Ngày 2/6, công ty nhận được quyết định của HoSE về việc chuyển cổ phiếu OGC từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch phiên chiều) do chậm nộp BCTC kiểm toán 2021 quá 45 ngày so với quy định.