Sản lượng thuỷ sản khai thác của Nhật Bản giảm

Ba loài có sản lượng khai thác thấp kỷ lục bao gồm cá thu đao Thái Bình Dương, mực bay Thái Bình Dương và bạch tuộc. Sản lượng đánh bắt cá thu đao năm 2022 đạt tổng cộng 18.400 tấn, giảm 8,4% so với năm trước đó nhưng giảm 97% so với mức thấp kỷ lục năm 1930. Cá thu đao đã từ một mặt hàng chủ lực giá rẻ ở Nhật Bản trở thành của hiếm trong thập kỷ qua.

Sản lượng khai thác mực bay của Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục là 29.700 tấn, giảm 8,3% so với năm trước, nhưng tương tự như cá thu đao, giảm 95,6% so với mức đỉnh năm 1968. Giá tăng 40% lên mức cao mới 823 JPY (5,69 USD hay 5,18 EUR)/kg. Trong khi đó, sản lượng khai thác bạch tuộc đạt mức thấp kỷ lục 22.200 tấn.