Kiểm tra bảo đảm cung cấp điện trong vùng có dịch. Ảnh: VGP
Kiểm tra bảo đảm cung cấp điện trong vùng có dịch. Ảnh: VGP

Luỹ kế 10 tháng năm 2021 đạt 187,56 tỷ kWh, tăng 3,85% so với cùng kỳ năm 2020.

Sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tháng 10/2021 đạt 20,28 tỷ kWh, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 10 tháng đạt 212,65 tỷ kWh, tăng 3,1% so với cùng kỳ.

Trong 10 tháng năm 2021, điện sản xuất của EVN và các Tổng Công ty Phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 104,12 tỷ kWh, chiếm gần 50% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống.

Sản lượng điện truyền tải tháng 10/2021 đạt 15,77 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng năm 2021, sản lượng điện truyền tải đạt 167,99 tỷ kWh, giảm 1,8% so cùng kỳ năm trước.

EVN cho biết, mặc dù gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhưng lũy kế 10 tháng năm 2021, các đơn vị của EVN đã khởi công 98 công trình lưới điện; hoàn thành đóng điện 96 công trình lưới điện 110-500 kV (gồm: 6 công trình 500 kV, 19 công trình 220 kV và 71 công trình 110 kV).

Trong đó đã đóng điện một số công trình cụ thể như: Máy biến áp 500 kV-900 MVA trạm biến áp 500 kV Nghi Sơn; đóng điện đóng điện đường dây 220 kV Đông Hà-Lao Bảo, hoàn thành toàn bộ dự án; đóng điện nâng công suất trạm biến áp 220 kV Xuân Mai, nâng công suất trạm biến áp 220 kV Sơn Hà (giai đoạn 2), nâng công suất trạm biến áp 220 kV Tuyên Quang, trạm biến áp 220 kV Sơn Động...

EVN dự kiến trong tháng 11 này, sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống ở mức 678,8 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 36.877 MW.