Quy hoạch 2 huyện miền núi theo hướng đô thị tiểu vùng sinh thái rừng tại Khánh Hoà
Quy hoạch 2 huyện miền núi theo hướng đô thị tiểu vùng sinh thái rừng tại Khánh Hoà

Theo đó, huyện Khánh Sơn được quy hoạch toàn huyện với tổng diện tích trên 33.800 ha, hướng đến việc phát triển hệ thống đô thị theo mô hình tiểu vùng sinh thái rừng. Cụ thể: Hình thành các đô thị có mật độ cây xanh, sinh thái cao, thân thiện với thiên nhiên, giảm tỷ lệ giao thông cơ giới trong đô thị, gia tăng hệ thống đường xe đạp, đi bộ, giao thông công cộng; kiến tạo các vành đai xanh, áp dụng thiết kế vườn trên mái, hạ tầng xanh, nhằm từng bước trở thành một điểm đến độc đáo của Khánh Hòa. Khánh Sơn được quy hoạch là trung tâm du lịch vùng núi đặt trọng tâm khai thác khía cạnh văn hóa di sản. Trong đó, bảo vật văn hóa “Đàn đá Khánh Sơn” và “Văn hóa Cồng Chiêng" là những di sản có tầm quan trọng trong nền văn hóa cổ Việt Nam. Do đó, quy hoạch hướng đến việc đẩy mạnh quảng bá, bảo tồn nhằm phát huy các giá trị di sản này. Theo quy hoạch đến năm 2030, quy mô dân số huyện khoảng 48.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 21,9%. Đến năm 2050, dân số khoảng 90.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 34%. Dự báo đất xây dựng đến năm 2030 khoảng 1.000 - 3.000 ha và đến năm 2050 khoảng 5.000 - 7.000 ha.

Huyện Khánh Vĩnh được quy hoạch với tổng diện tích hơn 116.600 ha và xác định trở thành vùng kinh tế động lực, vùng đô thị hóa tập trung, vùng phát triển du lịch, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, vùng sinh thái... theo hướng cân bằng và bền vững. Hệ thống đô thị của huyện phát triển theo mô hình tiểu đô thị sinh thái núi rừng, chú trọng hình thành các đô thị có mật độ cây xanh sinh thái cao, thân thiện với thiên nhiên, tận dụng lợi thế về điều kiện khí hậu và hệ thống rừng đặc trưng. Quy hoạch hướng đến đưa huyện Khánh Vĩnh là trung tâm du lịch và văn hóa - sinh thái gắn với sản xuất nông nghiệp sạch. Trong đó, cần bảo tồn đa dạng sinh học rừng; đề xuất phát triển hệ thống các khu, cụm công nghiệp tập trung trên cơ sở khai thác lợi thế riêng của huyện. Dự báo đến năm 2030, dân số huyện Khánh Vĩnh đạt khoảng 65.940 người; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 18,2%. Đến năm 2050, dân số đạt khoảng 94.000 người; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 22,3%. Dự báo đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 200 - 300 ha và đến năm 2050 khoảng 350 - 525 ha.

UBND tỉnh giao UBND huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn tổ chức lập quy hoạch trình Sở Xây dựng thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian lập đồ án quy hoạch xây dựng hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đến hết tháng 8/2024.