Mới đây, Vietttel Global (Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel, mã chứng khoán VGI) đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 với doanh thu hợp nhất đạt 5.514 tỷ đồng, giảm nhẹ 200 tỷ đồng so với cùng kỳ trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của Viettel Global đạt 15.313 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lãi gộp đạt 6.336 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này lại giảm rất mạnh so với cùng kì.

Cụ thể về vấn đề này, ngày 29/10, Vietttel Global đã có văn bản giải trình kết quả kinh doanh quý 3/2021 gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Một của hàng Mytel tại Myanmar.
Một của hàng Mytel tại Myanmar.

Theo đó, căn cứ báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động quý 3/2021, Vietttel Global giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước như sau: Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt được 83,5 tỷ đồng, giảm tới 722 tỷ đồng (tương đương giảm 90%) so với cùng kỳ năm 2020 (năm 2020 đạt hơn 855 tỷ đồng).

Về nguyên nhân, VGI cho biết, chủ yếu do Myanmar vẫn còn ảnh hưởng bởi chính biến, đồng tiền bản tệ của quốc gia này mất giá so với đồng USD dẫn tới lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện của Mytel tại Myanmar tăng, làm giảm lợi nhuận của công ty liên kết.

Trong khi đó, thị trường châu Phi tiếp đà tăng trưởng khi ghi nhận doanh thu thuần 2.366 tỷ đồng (tương đương tăng 33% so với cùng kỳ). Phần lỗ chênh lệch tỷ giá của Mytel được bù lại bởi kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng mạnh tại hầu hết các thị trường còn lại mà Tổng công ty Đầu tư Quốc tế Viettel đầu tư như Halotel tại Tanzania, Lumitel tại Burundi, Movitel tại Mozambique, Natcom tại Haiti.

Về báo cáo kết quả kinh doanh riêng, phía Tổng công ty Đầu tư Quốc tế Viettel cũng cho biết, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo riêng quý 3/2021 giảm tới 543 tỷ đồng so với quý 3/2020, chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện tăng so với cùng kỳ 466 tỷ đồng và trích lập dự phòng tăng do tuổi nợ phải thu quá hạn tăng.