Cụ thể, năm 2022, PVT ước tính doanh thu Công ty đạt 9.150 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.094 tỷ đồng, lần lượt vượt 41% và 128% kế hoạch năm. Công ty cũng đã nộp ngân sách nhà nước ước đạt 481 tỷ đồng, vượt 96% kế hoạch.

PVTrans (PVT) ước lãi ròng năm 2022 đạt gần 1.010 tỷ đồng, vượt 128% kế hoạch năm 2022
PVTrans ước lãi ròng năm 2022 đạt gần 1.010 tỷ đồng, vượt 128% kế hoạch năm.

PVTrans cho biết, năm 2022, bối cảnh giá dầu biến động liên tục do ảnh hưởng của những bất ổn về chính trị - kinh tế, dẫn đến giá mua bán tàu tăng đột biến. Nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu ngày càng rõ nét khiến công tác chuẩn bị đầu tư và tìm mua tàu phù hợp đảm bảo hiệu quả dự án đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, một số đơn vị thành viên PVTrans đã có sự chuẩn bị từ cuối năm 2021 trong việc hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác 02 tàu chở dầu/hóa chất 13.000 DWT, 01 tàu chờ dầu/hóa chất 20.000 DWT, 01 tàu chở hàng rời Supramax và 01 sà lan chờ hàng rời 10.000 DWT.

Ngoài ra, Tổng công ty cũng đã ký hợp đồng thuê bareboat và đưa vào khai thác 01 tàu chở dầu/ hóa chất 20.000 DWT, 01 tàu chở LPG 5.000 CBM và 01 tàu chở hàng rời Handysize; bán/thanh lý thu hồi vốn một số tàu già, như tàu PVT Athena, Song Hau. Quy mô và chất lượng tài sản ngày càng cải thiện sẽ đem lại lợi thế cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong thời gian tới.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch chiều ngày 29/12, cổ phiếu PVT đứng tại giá tham chiếu 21.800 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 12 đến nay, PVT đã tăng 8,96%.