0754-pnj2
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ).

Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 3,6 triệu cổ phiếu, tương đương 1,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Trong đó, hơn 2 triệu cổ phiếu mục đích để thưởng đạt 115% kế hoạch lợi nhuận sau thuế và gần 1,6 triệu cổ phiếu mục đích để thưởng vượt hơn 115% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020. Năm 2020, doanh nghiệp đạt 1.069 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đạt 128,5% so với kế hoạch.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cp trong khi thị giá của cổ phiếu PNJ kết thúc phiên giao dịch ngày 14/4 là 117.000 đồng/cp. Như vậy, giá phát hành của cổ phiếu ESOP chỉ bằng 8,5% thị giá của cổ phiếu PNJ.

Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên tập đoàn gồm thành viên HĐQT, thành viên ban điều hành, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ tập trung, nhân viên chủ chốt thuộc PNJ và các công ty con có đóng góp tích cực trong việc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2020.

100% số lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng, 70% số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng và 40% số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Thời gian dự kiến phát hành là trong quý II năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 2.426 tỷ đồng lên 2.790 tỷ đồng.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022, PNJ đạt mục tiêu doanh thu thuần năm nay đạt 25.834 tỷ đồng, tăng 32% và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.319 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Cổ tức dự kiến 20% trong năm 2022.

Còn trong năm 2021, doanh thu thuần của PNJ đạt hơn 19.547 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước và lãi ròng hơn 1.029 tỷ đồng, giảm 4%. So với mục tiêu được cổ đông giao phó, PNJ thực hiện được 94% chỉ tiêu doanh thu và 84% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021.

PNJ cho biết mảng kinh doanh cốt lõi bán lẻ của PNJ tiếp tục tăng trưởng và Công ty đã chủ động phát triển hệ thống mạng lưới cửa hàng theo chiều sâu. Trong năm, PNJ mở mới 20 cửa hàng Gold, 1 cửa hàng Style và đóng 21 cửa hàng (đa phần là PNJ Silver) để tái cơ cấu hệ thống bán lẻ với các cửa hàng có vị trí đắc địa hơn và chi phí thuê tốt hơn. Tại thời điểm cuối năm 2021, PNJ có tổng số 342 cửa hàng.

Theo SSI Research dự báo, kết quả kinh doanh quý I/2022 của PNJ ước tính đạt doanh thu 9.600 tỷ đồng (tăng 37% so với cùng kỳ) và LNST 680 tỷ đồng (tăng gần 33% so với cùng kỳ).