PNJ báo lãi gần 1.500 tỷ đồng, vượt 12,6% kế hoạch năm
Ảnh minh họa

Cụ thể: Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: Mã chứng khoán PNJ) vừa công bố tình hình kết quả kinh doanh tháng 10/2022 với doanh thu thuần đạt 2.960 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 147 tỷ đồng, lần lượt tăng 42,3% và 22,7% so với tháng 10/2021.

Lũy kế 10 tháng năm nay, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 28.535 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.487 tỷ đồng, lần lượt tăng 95,5% và 113,8% so với cùng kỳ 2021.

Do sự thay đổi cơ cấu hàng bán của kênh lẻ và sự ảnh hưởng của yếu tố vĩ mô lên chi phí đầu vào, công ty ghi nhận biên lợi nhuận gộp 10 tháng đầu năm đạt 17,4%, giảm 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021.

Xét về cơ cấu doanh thu, doanh thu mảng bán lẻ đạt 17.264 tỷ đồng, tăng 102%, tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu với 60,5%; vàng 24K đóng góp khoảng 7.362 tỷ đồng (chiếm 25,8%).

Doanh thu sỉ 10 tháng đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ nhờ việc phát triển tập khách hàng sỉ hiệu quả và đưa ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thị hiếu khách hàng.

PNJ cho biết, chi phí hoạt động lũy kế 10 tháng tăng 68,7% so với cùng kỳ và tỷ lệ chi phí hoạt động trên lợi nhuận gộp đạt 59%, giảm so với mức 64,6% của cùng kỳ 2021 nhờ tối ưu hóa vận hành.

Tính đến cuối tháng 10/2022, hệ thống PNJ có 358 cửa hàng trên toàn quốc. Công ty cho biết đã mở mới 24 cửa hàng và nâng cấp 25 cửa hàng PNJ Gold, mở mới 3 cửa hàng Style by PNJ và 2 cửa hàng PNJ Watch. Công ty cũng đã đóng 13 cửa hàng PNJ (bao gồm PNJ Gold và PNJ Silver) để tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh

Được biết năm 2022, PNJ đặt mục tiêu đạt 25.835 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.320 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy 10 tháng, công ty đã lần lượt vượt 10,5% chỉ tiêu doanh thu và 12,6% mục tiêu lợi nhuận năm.

PNJ mới công bố Nghị quyết của HĐQT công ty về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, PNJ dự kiến phát hành hơn 82 triệu cổ phiếu phổ thông, tỷ lệ 3:1, tương ứng tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 820 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn và lợi nhuận để lại tại thời điểm ngày 31/12/2021 theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán của Công ty.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2022 và quý I/2023, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Sau khi phát hành hoàn tất, doanh nghiệp sẽ nâng vốn điều lệ từ hơn 2.276 tỷ đồng lên 3.096 tỷ đồng.