ng Doãn Hữu Đoàn đã đệ trình đơn từ nhiệm lên Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tập đoàn FLC và Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty, trong đó đề nghị thôi giữ các chức vụ Phó chủ tịch FLC và Người phụ trách quản trị công ty.
ng Doãn Hữu Đoàn đã đệ trình đơn từ nhiệm lên Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tập đoàn FLC và Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty, trong đó đề nghị thôi giữ các chức vụ Phó chủ tịch FLC và Người phụ trách quản trị công ty.

Theo đơn từ nhiệm thì lý do từ nhiệm được ông Doãn Hữu Đoàn đưa ra là vì công việc cá nhân. Nếu đơn từ nhiệm được thông qua, ông Doãn Hữu Đoàn sẽ không còn tham gia vào bất cứ hoạt động điều hành, quản trị nào tại Tập đoàn FLC.

Được biết, ông Doãn Hữu Đoàn chính thức tham gia vào Hội đồng quản trị (HĐQT) FLC từ ngày 2/7/2022, sau kỳ họp đại hội cổ đông bất thường, bên cạnh ông Lê Bá Nguyên và ông Lê Thái Sâm. Sau đó hơn 1 tháng, ông tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và trở thành Người phụ trách quản trị kể từ ngày 23/9/2022.

Vào thời điểm bổ nhiệm ông Đoàn, HĐQT FLC cho biết việc kiện toàn bộ máy, củng cố đội ngũ nhân sự cấp cao dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị, điều hành nhằm hướng tới quá trình sắp xếp, cải tổ toàn diện.

Quá trình tái cấu trúc được đẩy mạnh trong năm 2022, bao gồm: Tái cấu trúc về mặt mô hình quản lý, tái cấu trúc về phương án kinh doanh, và tái cấu trúc về mặt tài chính cũng như tài sản.

Sau khi đơn từ nhiệm của ông Doãn Hữu Đoàn chính thức được chấp thuận, HĐQT của FLC sẽ còn 4 thành viên bao gồm ông Lê Bá Nguyên, Chủ tịch HĐQT; bà Vũ Đặng Hải Yến, Phó chủ tịch thường trực, và các thành viên là ông Lê Thái Sâm, bà Trần Thị Hương.

Đây là diễn biến mới về nhân sự cấp cao của FLC, ngay sau khi HĐQT FLC cũng thông qua hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng 401,5 triệu cổ phần Bamboo Airways thuộc sở hữu của Tập đoàn FLC cho ông Lê Thái Sâm – Thành viên Hội đồng quản trị của FLC vào ngày 8/5. Động thái này đồng nghĩa với việc Tập đoàn FLC đang thoái vốn hoàn toàn khỏi Bamboo Airways, đưa hai đơn vị này trở thành hai pháp nhân hoạt động độc lập.

Sau khi rút khỏi FLC, ông Đoàn vẫn đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2019 - 2024 và là phó tổng giám đốc thường trực tại đơn vị này.

Theo giới thiệu, ông Doãn Hữu Đoàn (sinh ngày 30/4/1982) là cử nhân Kinh tế - Luật, thạc sĩ Kế toán của trường đại học Công nghệ TP HCM.

Trước khi gia nhập FLC, ông Đoàn từng có nhiều năm kinh nghiệm trong việc điều hành tại các doanh nghiệp lớn của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, dịch vụ như: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (VCBS), Công ty Chứng khoán MB (MBS)…