Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (địa chỉ tại tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo đó, SSC phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ.

Theo SSC, trước đó, tại một số ngày giao dịch trong năm 2021, Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương giải ngân cho vay đối với cổ phiếu của chính Công ty phát hành (APS); Năm 2020, Công ty cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ đối với mã chứng khoán không thuộc danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ (IDJ)).

Phạt tiền 40 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không bảo đảm nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ có đủ chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ thực hiện.

Phạt tiền 250 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do cung cấp dịch vụ chứng khoán nhưng chưa báo cáo SSC. Cụ thể, Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng chưa báo cáo SSC, chưa được SSC chấp thuận.

Ngoài việc phạt tiền, SSC còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong thời hạn 2 tháng đối với hành vi vi phạm cung cấp dịch vụ chứng khoán nhưng chưa báo cáo SSC theo quy định tại điểm a Khoản 7 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.