Phát Đạt (PDR) lợi nhuận gộp giảm 67% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (HoSE: Mã chứng khoán PDR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, doanh thu thuần của PDR chỉ đạt 192 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 172 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ.

Trong quý, doanh thu tài chính chỉ vỏn vẹn 2,5 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính lên tới 96 tỷ đồng.

Kết quý I/2023, PDR báo lợi nhuận trước thuế đạt 31 tỷ đồng, giảm 91% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 22,4 tỷ đồng - là lợi nhuận quý thấp nhất kể từ năm 2018 tới nay, nếu ngoại trừ quý IV/2022 lỗ 229 tỷ đồng).

PDR giải thích kết quả yếu kém của quý I/2023 là do tình hình khó khăn chung của thị trường, đặc biệt là ngành bất động sản, khiến việc đầu tư kinh doanh các dự án bất động sản không thuận lợi. Ngoài ra, việc tái cơ cấu danh mục đầu tư của công ty cũng là yếu tố gây ảnh hưởng.

Phát Đạt, Nam Long, Viglacera lợi nhuận quý I/2023 'biểu đồ hình sin'

Về tài sản, tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của PDR đạt 21.759 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có sự dịch chuyển đáng chú ý là các khoản phải thu giảm hơn 1.000 tỷ đồng, đạt 5.328 tỷ đồng, chiếm 24,5% tổng tài sản. Hàng tồn kho cũng giảm nhẹ (giảm 50 tỷ đồng), đạt 12.131 tỷ đồng, chiếm 55,7% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, tại ngày kết quý I/2023, nợ phải trả của PDR đạt 13.511 tỷ đồng, giảm 71 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng kể, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn sụt giảm 105 tỷ đồng, do sụt giảm ở dự án khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội. Dự án này gồm phân khu 2, phân khu 4, phân khu 9 thuộc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội tại khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định. Giá trị hàng tồn kho của dự án này tại 31/3/2023 là 221 tỷ đồng.

Nam Long (NLG) lợi nhuận trước thuế đạt 34 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: mã chứng khoán NLG) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, doanh thu thuần đạt 235 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 159 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính quý I/2023 đạt 45 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công ty còn có 78 tỷ đồng phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết. Đồng thời, công ty tiết giảm được 37% chi phí bán hàng và khống chế tương đối tốt chi phí quản lý khi chỉ để tăng thêm 5%.

Kết quý I/2023, NLG báo lợi nhuận trước thuế đạt 34 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 16,2 tỷ đồng.

Phát Đạt, Nam Long, Viglacera lợi nhuận quý I/2023 'biểu đồ hình sin'

Về tài sản, tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của NLG đạt 27.264 tỷ đồng, tăng thêm 180 tỷ đồng so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là hàng tồn kho tăng thêm 781 tỷ đồng, lên 15.611 tỷ đồng, chiếm 57% tổng tài sản. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 8%, còn 3.276 tỷ đồng, chiếm 12% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, tại ngày kết quý I/2023, nợ phải trả của NLG đạt 14.209 tỷ đồng, tăng 440 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương tăng 3%. Đáng chú ý trong đó là nợ vay tăng 8% lên 5.604 tỷ đồng và khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 345 tỷ đồng lên 3.616 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của NLG tại cùng thời điểm nêu trên đạt 13.055 tỷ đồng, giảm 260 tỷ đồng so với đầu năm. Dù vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu vẫn ở mức rất thấp, chỉ 1,08 lần.

Viglacera (VGC) lợi nhuận gộp giảm 52% so với cùng kỳ

Tổng công ty Viglacera - CTCP (HoSE: mã chứng khoán VGC) vừa có báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, doanh thu thuần của VGC đạt 2.774 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các mảng kinh doanh của VGC đều sụt giảm nặng nề; trong đó, mảng bất động sản giảm mạnh nhất (giảm 92%), chỉ đạt 43 tỷ đồng; theo sau là mảng kính gương 442 tỷ đồng, giảm 48%; mảng sứ, sen vòi và phụ kiện 168 tỷ đồng, giảm 34%; mảng gạch ngói 292 tỷ đồng, giảm 30%. Chỉ có mảng gạch ốp lát có doanh thu tăng trưởng trong quý I/2023, đạt 614 tỷ đồng, tăng 3,8%.

Với doanh thu như trên, lợi nhuận gộp quý I/2023 của VGC chỉ đạt 666 tỷ đồng giảm 52% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, hoạt động tài chính của VGC âm 87 tỷ đồng. Công ty cũng gánh khoản lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 5 tỷ đồng và lỗ khác 10 tỷ đồng.

Kết quý I/2023, lợi nhuận trước thuế của VGC cũng chỉ đạt 221 tỷ đồng, giảm 75%. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 151 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ năm trước.

Phát Đạt, Nam Long, Viglacera lợi nhuận quý I/2023 'biểu đồ hình sin'

Về tài sản, tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của VGC đạt 23.317 tỷ đồng, tăng 1,5% so với đầu năm. Không có nhiều thay đổi trong cơ cấu tài sản quý I/2023: hàng tồn kho 4.463 tỷ đồng, tăng 5%; các khoản phải thu ngắn hạn 1.390 tỷ đồng, tăng 17%; chi phí xây dựng cơ bản dở dang 5.952 tỷ đồng, tăng 3%; tiền và tương đương tiền 2.052 tỷ đồng, tăng 1,7%.

Về nguồn vốn, tại ngày kết quý I/2023, nợ phải trả của VGC đạt 14.092 tỷ đồng, tăng 1,5% so với đầu năm. Đáng chú ý trong đó là nợ vay tăng 12%, đạt 4.040 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm nêu trên đạt 9.225 tỷ đồng, tăng 1,5% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,52 lần.