Theo đó, số cổ phiếu trên sẽ được phát hành cho tối đa 7 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu mà công ty đã phát hành năm 2021 và 2023. Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2023, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ theo tình hình thị trường chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán đồng thời tạo điều kiện cho nhà đầu tư đóng góp vào sự phát triển của công ty, Phát Đạt xác định giá chào bán ở đợt phát hành này là 10.000 đồng/CP.

Đợt phát hành không có tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà công ty không bán hết số cổ phiếu như đăng ký, Phát Đạt sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phiếu thực tế đã chào bán được.

Số tiền thu được từ đợt phát hành là 671,6 tỷ đồng, trong đó 600 tỷ đồng sẽ được sử dụng để trả nợ gốc trái phiếu trong khi 71,6 tỷ đồng được dùng để trả tiền lãi. Theo thông báo của PDR, công ty hiện đang có 7 mã trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị theo mệnh giá 1.375,3 tỷ đồng, sẽ đáo hạn từ tháng 7/2023 – 3/2024.

Phát Đạt chốt phương án chào bán 67,2 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/CP. Ảnh minh họa
Phát Đạt chốt phương án chào bán 67,2 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/CP. Ảnh minh họa

Ở một diễn biến khác, Phát Đạt ngày 11/7 đã tiến hành mua lại toàn bộ 71,9 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã PDRH2123002. Trước đó vào ngày 27/6, PDR cũng đã mua lại trước hạn 38,1 tỷ đồng của PDRH2123002. Lô trái phiếu được phát hành vào tháng 4/2021 và sẽ đáo hạn ngày 28/7 tới đây.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Phát Đạt là một trong những công ty tích cực mua lại trái phiếu trước hạn, với tổng giá trị mua lại gần 1.120 tỷ đồng. Gần đây nhất, vào ngày 7/7, công ty mua lại 19,4 tỷ đồng trái phiếu của mã PDRH2123 003, có ngày đáo hạn là 7/8/2023, hạ dư nợ trái phiếu của lô này xuống còn 26,2 tỷ đồng.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 680 tỷ đồng. Kế hoạch này giảm 48% về doanh thu và giảm 41% về lợi nhuận so với kết quả đạt được trong năm 2022. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến tối thiểu 15% vốn điều lệ.

Trong ba tháng đầu năm nay, Phát Đạt đạt hơn 192 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 69,3% và lãi ròng trên 24 tỷ đồng, giảm 91,5% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Phát Đạt đạt gần 1.161 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Công ty đã dùng phần lợi nhuận này để chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ đầu tư phát triển 2% sẽ được để lại dùng cho hoạt động đầu tư kinh doanh của công ty trong năm 2023, không trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và không chia cổ tức 2022.