Ông Nguyễn Phi Hùng làm Phó Tổng Giám đốc MSB
Ông Nguyễn Phi Hùng làm Phó Tổng Giám đốc MSB

Mới đây, HĐQT Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam đã có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Hùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Được biết, trước khi về MSB ông Hùng đã từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị PG Bank sau ba tháng đảm nhiệm.

Ngày 02/11/2020, ông gia nhập PG Bank với vị trí Quyền Tổng Giám đốc và được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 10/12/2020. Tháng 7/2021, ông được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT PG Bank . Ông chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PG Bank từ ngày 2/7/2023 và từ nhiệm sau ba tháng.

Ông Nguyễn Phi Hùng tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Học viện Công nghệ Châu Á - AIT. Ông có kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank), Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu (GPBank), Citibank Hà Nội… Ông Hùng cũng từng giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Khối vận hành của Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB).

9 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế lũy kế 9 tháng của MSB đạt 5.223 tỷ đồng, tương đương 83% kế hoạch năm, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của ngân hàng đạt 9.567 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập lãi thuần đạt hơn 6.800 tỷ đồng, tăng 9% so với 9 tháng đầu năm trước.

Tổng tài sản tại ngày 30/9 của ngân hàng đạt trên 249.000 tỷ đồng, tăng 17% so với cuối năm 2022. Tổng dư nợ tín dụng khách hàng đạt gần 141.244 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng trung bình ngành. Tiền gửi khách hàng đạt 129.618 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm trước.