CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã chứng khoán KDH - sàn HOSE) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, công ty xin ý kiến cổ đông việc niêm yết trái phiếu được chào bán ra công chúng năm 2022 trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. Thời gian lấy ý kiến đến trước 16h ngày 21/3/2022.

Trước đó, Công ty dự kiến phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng với lãi suất giao động từ 9% đến tối đa 10%/năm.

Công ty dự kiến dùng 1.600 tỷ đồng bổ sung vốn hoạt động cho Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh Nhà Khang Phúc thông qua hình thức cho vay và 400 tỷ đồng bổ sung vốn hoạt động cho CTCP Bất động sản Thủy Sinh thông qua hình thức cho vay.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2021, KDH ghi nhận doanh thu đạt 590 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 414,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 54,3% và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 51,7% lên 82,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 27,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 183,1 tỷ đồng về 484,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 12,2%, tương ứng giảm 22,4 tỷ đồng về 160,7 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 223,8 tỷ đồng lên 207 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp giảm mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng chủ yếu do việc ghi nhận lợi nhuận khác.

Công ty có thuyết minh thu nhập khác tăng đột biến trong kỳ chủ yếu do việc ghi nhận lãi từ giao dịch mua rẻ 198,5 tỷ đồng so với cùng kỳ không có. Cụ thể, ngày 5/10/2021, nhóm công ty đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 99,9% lợi ích vốn chủ sở hữu của CTCP Phát triển Bất động sản Nguyên Thư với giá phí là 419,58 tỷ đồng và lãi từ giao dịch mua rẻ 198,5 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2021, KDH ghi nhận doanh thu đạt 3.737,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.204,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 17,5% và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, KDH đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.200 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính công ty hoàn thành 100,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/3, cổ phiếu KDH giảm 900 đồng về 51.200 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu KDH thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)
Diễn biến giá cổ phiếu KDH thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)