CTCP Chứng khoán VNDirect (VNDirect – Mã CK: VND) vừa công bố báo cáo về trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), trong đó cho thấy thị trường này khá trầm lắng trong năm 2022, với tổng giá trị phát hành giảm 64%, chỉ đạt 269.733 tỉ đồng.

Trong đó, trái phiếu phát hành riêng lẻ chiếm 97%, đạt 261.934 tỉ đồng; phát hành ra công chúng đạt 7.799 tỉ đồng.

Sang quý 1/2023, VNDirect ước tính tổng giá trị TPDN riêng lẻ đáo hạn sẽ giảm 40,3% so với quý 4/2022, ở mức 30.655 tỉ đồng. Tuy nhiên, áp lực đáo hạn sẽ tăng mạnh trong quý 2 và quý 3/2023 với giá trị lần lượt đạt 93.139 tỉ đồng (tăng 169% so với cùng kỳ) và 89.488 tỉ đồng (tăng 49,9% so với cùng kỳ).

Sau giai đoạn thách thức này, giá trị trái phiếu đáo hạn trong quý 4/2023 sẽ hạ nhiệt 33,4% so với quý trước, về mức 59.571 tỉ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ).

Trong năm 2023, ước tính giá trị đáo hạn TPDN sẽ đạt khoảng 272.853 tỷ đồng tăng 76,6% so với cùng kỳ. Tỷ lệ trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn của ngành Bất động sản, Tài chính – Ngân hàng, Khác lần lượt là 37,6%, 37,0% và 25,5%.

Thống kê này chỉ bao gồm các đợt phát hành TPDN riêng lẻ từ năm 2019 tới nay và đã bao gồm các doanh nghiệp phát hành đã thực hiện mua lại trái phiếu trước thời gian đáo hạn.

Doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn vì huy động vốn trái phiếu ngắn hạn để đầu tư dự án trung, dài hạn. Ảnh: Thanh Niên
Doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn vì huy động vốn trái phiếu ngắn hạn để đầu tư dự án trung, dài hạn. Ảnh: Thanh Niên

Trong năm 2023, Bất động sản là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất với 37,6% tổng giá trị đáo hạn trái phiếu riếng lẻ trong năm, tương đương 102.570 tỷ đồng tăng 76,0% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp bất động sản có giá trị đáo hạn cao nhất trong 2023 bao gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 14.476 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Saigon Glory 7.000 tỷ đồng, và Công ty TNHH Phát triển Bất động sản An Khang 4.960 tỷ đồng.

Tài chính – Ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn thứ hai với 37,0% tổng giá trị đáo hạn trong 2023, tương đương 100.824 tỷ đồng tăng 55,0% so với cùng kỳ. Các tổ chức tài chính có giá trị đáo hạn cao nhất trong 2023 gồm: Ngân hàng thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 13.650 tỷ đồng và Ngân hàng thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt 9.900 tỷ đồng.

Các ngành khác chiếm 25,5% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong 2023, đạt 69.459 tỷ đồng tăng 122,4% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp ngoài nhóm bất động sản và Tài chính - Ngân hàng có giá trị đáo hạn cao nhất gồm: Công ty CP Tập đoàn Sovico (16.350 tỷ đồng), Công ty CP Xây dựng Kiến Hưng Thịnh (3.600 tỷ đồng) và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tường Khải (2.990 tỷ đồng).

VNDirect cho biết, trong bối cảnh chính sách tiền tệ thắt chặt, chi phí tài chính gia tăng và thắt chặt phát hành trái phiếu, một số tổ chức phát hành có ít cơ hội tiếp cận nguồn vốn nhằm tái cơ cấu tài chính và đáp ứng nghĩa vụ nợ ngắn hạn. Rủi ro về khả năng thanh toán tập trung ở một số lĩnh vực có tỷ lệ đòn bẩy cao và hay biến động theo chu kỳ như lĩnh vực bất động sản.