Một ngân hàng dự kiến chào bán 100,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông để tăng vốn

Mới đây, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa thông qua nghị quyết về việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Ngân hàng Vietbank dự kiến chào bán 100,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 21% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 21 cổ phiếu mới). Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/CP. Theo đó, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 4.777 tỷ đồng lên 5.780 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 28/7/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho Vietbank tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thực hiện dự kiến sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và phù hợp với điều kiện thị trường, dự kiến trong quý III và quý IV/2023.

Toàn bộ số vốn 1.003 tỷ đồng thu về dự kiến được sử dụng cho việc kinh doanh, đầu tư trái phiếu, bảo đảm tuân thủ các tỷ lệ an toàn trong hoạt động kinh doanh và sinh lời của Ngân hàng.